Pilgrimskatekumenatet – information

 

 

Hösten 2020 startar en ny grupp pilgrimskatekumener. Det är den sjätte gruppen i rad.

Vi är alla sökare, hela livet! En tro på en levande Gud är något mer än antaganden och föreställningar, det är en relation med en närvarande, påtaglig motpart – den Gud som skapat oss och som möter oss. Det är en tro som är förknippad med vårt eget sökande efter helande och helhet, med vår längtan efter att stå ansikte mot ansikte med den som gör oss till dem vi är. Därför är det en tro som aldrig är färdig – inte i detta livet – det är en sökande tro.

Pilgrimskatekumenatet i Lunds stift är en möjlighet för dig som vill fördjupa din kristna tro. I samtal, vandring, bön och tystnad tar vi oss under nio månader genom en del av det landskap som är den kristna tron. Vägmärken på vägen är orden: välkomnande, sökande, kallelse, helande, bekräftelse, tro och sändning.

Alla är välkomna! Pilgrimskatekumenatet erbjuder dig en möjlighet att döpas eller konfirmeras, men genom pilgrimskatekumenatet kan du också förnya ditt dop och bekräfta din vilja att leva som kristen.

Vill du veta mer, kontakta pilgrimscentrum Lund/Liberiet. Vi börjar med en ny grupp vartannat år, men det går att anmäla sig året om.

Medvandrarskapet och Pilgrimskatekumenatet är ett samarbete mellan Pilgrimscentrum Lund, Sankt Peters klosters församling och SENSUS.

Här kan du läsa

Pilgrimskatekesen