Pilgrim för rättvisa och fred

LUTHERJUBILEUM 2018

I år är det femtio år sedan Martin Luther King Jr mördades. Martin Luther King är en av vår tids största kristna förebilder, en försvarare av fred, social rättvisa och jämlikhet mellan olika etniska grupper. King gav också exempel på hur vandringen, protestmarschen, kunde bli ett redskap för medvetandegörande, organisering, gemenskap och samling. Därför vill vi högtidlighålla minnet av Martin Luther King Jr inom ramen för projektet om pilgrim för rättvisa och fred – a pilgrimage for justice and Peace. Vi kommer att vandra på Palmsöndagen den 25 mars – årsdagen av vandringen från Selma till Montgomery och den 25 augusti till minne av vandringen till Washington DC där King höll talet som mer än något annat förknippas med honom: I have a Dream! den 28 augusti 1963.

Den 4 april, på Martin Luther Kings dödsdag har vi vårens första labyrintvandring på morgonen.

I Västerkyrkan i Lund uppmärksammas också Martin Luther King, bland annat på MLK-day den 15 januari då det hålls en föreläsning:

http://vasterkyrkan.nu/event/martin-luther-king-forelasning-fredens-vag

Kyrkornas världsråd lanserade kampanjen A Pilgrimage for Justice and Peace på den senaste världskongressen i Sydkorea. Under hösten har vi försökt att anknyta till detta som ett övergripande tema för pilgrimsarbetet vid pilgrimsplats Liberiet. Vi vandrar ju som pilgrimer både för vår egen skull och för världens – vi söker både inre och yttre fred! Och det hör samman! Kanske är det just det kyrkan kan bidra med i dagens samhälle – ett helhetsperspektiv där andlighet och solidaritet hänger samman.

Läs mer om Kyrkornas världsråds Pilgrimage for justice and Peace:

https://www.oikoumene.org/en/resources/documents/wcc-programmes/an-invitation-to-the-pilgrimage-of-justice-and-Peace

Under hösten har vi vandrat i bön för flyktingar och EU-migranter i Malmö, vi har lyssnat till flyktingarnas, EU-migranternas historier, till ideella och aktivister som berättat sina berättelser och reflekterat, bland annat med utgångspunkt utifrån Martin Linds tankar om Dietrich Bonhoeffers liv och tänkande, över kyrkans uppgift och roll. Vi har haft helgmålsvandringar kring utsatthet och sjukdom och kring förföljelse för trons skull – och under våren kommer fler vandringar att arrangeras.

Att vara pilgrim är en solidaritetshandling. Det handlar om att synliggöra något som annars inte skulle bli synligt, en samhörighet mellan människor, ett ansvar, en längtan efter Guds rättfärdighet, en bön som omfamnar den verklighet som möter oss på vägen.