Månadsschema – Pilgrimsplats Liberiet

2018 Våren

Sammandrag av aktiviteter vid pilgrimsplats Liberiet. Här redovisas både aktiviteter som pilgrimsplatsen erbjuder och vissa sådana uppdrag som Liberiet har ute i stiftet och på andra platser, t ex olika nätverksträffar.

Pilgrimsbön är alltid klockan nio i Domkyrkans krypta med efterföljande bibelsamtal på domkyrkoforum. För övrig info om domkyrkans gudstjänster, kolla domkyrkans kalendarium.

För info om vandringar hänvisas till kalendariet.

Helgmålsvandringar inleds som regel – när annat ej anges – med samling vid labyrinten intill Liberiet.

För mer info om grupper, möten och samlingar – kontakta Magnus Malmgren för mer information.

Sammandraget uppdateras månadsvis!

Januari

3 januari                                         Pilgrimsbön

4 januari                                         Pilgrimsbön

5 januari                                         Pilgrimsbön

6 januari            10-15                  Katekumenatsträff i Ystad

6 januari            11-15.30            Att följa en stjärna – pilgrimsvandring på trettondagen

Stångby kyrka – Lunds domkyrka

10 januari                                      Pilgrimsbön

11 januari                                      Pilgrimsbön

12 januari                                      Pilgrimsbön

13 januari         18.00                  Ekumenisk vesper Domkyrkan

14 januari                                     Möte med pilgrimsgruppen i Helgeand och S:t Peters kloster

15 januari         19-20.30            MLK day – föreläsning. Västerkyrkan

17 januari                                      Pilgrimsbön

17 februari       17.00                  Medvandrarskapet Domkyrkforum

18 januari                                      Pilgrimsbön

18 januari        16.00                  Möte med S:t Johannes pilgrimsgrupp S:t Johannes kyrka Malmö

19 januari                                      Pilgrimsbön

20 januari                                      Möte med Källstorps församling

20 januari         18.00                  Helgmålsvandring – sjukhuskyrkan Samling labyrinten vid Liberiet

24 januari                                      Pilgrimsbön

24 januari         17.00                  Medvandrarskapet Domkyrkoforum

25 januari                                      Pilgrimsbön

26 januari                                      Pilgrimsbön

27 januari                                      Vandring i förintelsens spår, Malmö – förmiddag Mer info kommer

27 januari         18.00                  Ekumenisk vesper S:t Thomas kyrka

31 januari                                      Pilgrimsbön

31 januari – 2 februari              Pilgrimsteologiskt seminarium Vadstena

Februari

1 februari                                      Pilgrimsbön

2 februari                                      Pilgrimsbön

3 februari         18.00                  Kyndelsmässovesper Lunds domkyrka

1 februari                                      Pilgrimsbön

7 februari         17.00                  Bokcirkel – Paulo Coelho Domkyrkoforum

8 februari                                      Pilgrimsbön

9 februari                                      Pilgrimsbön

10 februari       18.00                  Ekumenisk vesper Domkyrkan

13 februari       17.00                  Pilgrimsledargrupp Liberiet Domkyrkoforum

14 februari                                    Pilgrimsbön

14 februari                                    Katekumenat – Kallelsen Sannolikt Sankt Matteus kyrka i Malmö

15 februari                                    Pilgrimsbön

15 februari                                    Besök Kivik – föreläsning om pilgrim

16 februari                                    Pilgrimsbön

17 februari                                    Helgmålsvandring i Lunds domkyrka Stationsvandring utifrån Herrens bön

20 februari                                    Fasteskola – lärjungeskap Klosterkyrkan – kväll

21 februari                                      Pilgrimsbön

21 februari                                    Workshop inför interreligiös vandring i samarbete med Svenska kyrkan

i Malmö och Fryshuset Malmö, samt eventuellt andra

22 februari                                    Pilgrimsbön

23 februari                                    Pilgrimsbön

24 februari       18.00                 Ekumenisk vesper Sankt Thomas kyrka

26 februari                                    Pilgrim i Sverige, styrelsemöte, Stockholm

27 februari                                    Fasteskola – buden Klosterkyrkan – kväll

28 februari                                    Pilgrimsbön