Pilgrimsbönen – del i årets ekumeniska bönevecka.

Guds hand leder oss!

Böneveckan för kristen enhet är världens största ekumeniska manifestation som genomförs samtidigt i cirka 75 länder. den infaller varje år 18-25 januari. Materialet för böneveckan för kristen enhet 2018 har utarbetats av en ekumenisk grupp i Karibien. Detta präglar utformningen av innehållet med temat Guds hand leder oss.

Kristna i Karibien från olika kyrkotraditioner ser idag hur Guds hand grep in för att göra slut på slaveriet. Det är en gemensam erfarenhet av att Guds frälsningshandlande leder till frihet. Därför har man valt Moses och Miriams sång (2 Moseboken 15:1-21) som huvudtext för böneveckan. Det är en sång av triumf över befrielse från förtryck.

Jag sjunger till Herrens ära: stor är hans höghet och makt.
Häst och vagnskämpe vräkte han i havet.
Herren är mitt kraft och mitt värn, han blev min räddning.
Han är min Gud, honom vill jag prisa,
min faders Gud, honom vill jag lovsjunga.
Herren är en kämpe – Herren är hans namn.

Faraos vagnar, hela hans här, kastades i havet,
hans tappraste män dränktes i Sävhavet.
Vattnen slog samman över dem, de sjönk i djupet som stenar.
Din högra hand, Herre, krossade fienden.
I din makt och din härlighet gjorde du motståndarna till intet.
Din lågande vrede bröt fram och förtärde dem alla som halm.
Du frustade, och vattnet tornade upp sig,
vågorna stod som en mur, strömmarna stelnade mitt i havet.

Fienden sade: Jag skall förfölja dem, hinna ikapp dem,
fördela bytet, stilla min lystnad.
Jag skall dra mitt svärd och beröva dem allt.
Du blåste på dem och havet höljde dem,
de sjönk som bly i väldiga vatten.

Vem är som du bland gudarna, Herre?
Vem är som du, majestätisk och helig,
värdig fruktan och lovsång, mäktig att göra under?
Du sträckte ut din hand, och jorden slukade dem!
Du ledde med trofast kärlek det folk som du friköpt,
förde det med makt till din heliga boning.

Folken hörde det och darrade.
Ångest grep filisteerna, Edoms furstar greps av skräck,
de starka i Moab greps av fruktan,
modet svek dem som bodde i Kanaan.
Fasa och skräck föll över dem,
inför din mäktiga arm stod de förstenade,
medan ditt folk drog fram, Herre,
det folk drog fram som du vunnit åt dig.

Du ledde dem fram och planterade dem
på det berg som är din egendom,
den plats du gjort till din boning, Herre,
den helgedom, Herre, du själv har grundlagt.

Herren är konung, nu och för evigt.

Pilgrimsbönen i Kryptan har tagits upp som en del av böneveckans program. De bönetillfällen som ingår är torsdag den 18/1 och fredag den 19/1 samt onsdag den 24/1 och torsdag den 25/1.

Välkomna att delta i bönen då!

 

Läs mer:

Böneveckan – Lunds kristna råd

Böneveckan – Sveriges kristna råd