Pilgrims vårmöte i Lund – i samarbete med Pilgrimsplats Liberiet och domkyrkan

Många tillsammans – och däribland domkyrkoförsamlingen och Pilgrimsplatsen – arrangerar årets Pilgrims vårmöte. Ett möte för unga som vill samtala om tro och teologi. Sprid gärna!