Pilgrimsvägens symbol – korset

Symbolen för pilgrimsvägen är ett kors inhugget i en nisch i det lilla kapellet i kryptans nordöstra hörn, alldeles invid brunnen.

Korset är ett så kallat ringkors eller Jerusalemskors, förmodligen från 1100-talet, kanske äldre. Korset är mycket enkelt. Som om någon lagt två träbitar ovanpå varandra och sedan flätat samman dem med tre vidjor – de tre cirklarna kring korsets mitt.

  

Det påminner om det keltiska korset och visar kanske på det inflytande från de brittiska öarna som fanns här i tidig medeltid. Ringarna runt korset kan tolkas som en bild för det Gudomliga. Lidandet och döden som korset representerar ställs mot uppståndelsen och livet som segrar där. Det är som ett löfte för oss: I smärta och kamp kan livets seger komma! Kristus är uppstånden från de döda!

Alla pilgrimer som kommer vandrande till Lunds domkyrka får märket. Pilgrimsmärket finns även att köpa för 20 kr i Lunds domkyrka och på Pilgrimsplats Liberiet i Lund.