Nya pilgrimsmässor

Pilgrimsrörelsen har haft en tradition att fira pilgrimsmässa enligt en ordning som i mycket inspireras från Vadstena Pilgrimscentrum och bland annat presenterats i Lilla Pilgrimsboken och Pilgrimens Tidegärd. Liksom Sinnesromässan har pilgrimsmässan blivit ett viktigt signum för pilgrimsrörelsen.

Av tradition har pilgrimsmässa firats utifrån en enklare ordning som kunnat användas ute på vandringar, men också i kyrka i samband med pilgrimsgudstjänst. Med nya handboken gäller nya regler och dessa pilgrimsmässor kan inte längre firas i befintligt skick. Det finns därför ett behov av att hitta förslag på mässordningar som kan delas mellan olika pilgrimsgrupper i stiftet. Det är viktigt att hitta former för att i enlighet med nya handboken kunna vidareföra en pilgrimstradition i gudstjänsten.

Det råder f n osäkerhet kring vad som är möjligt eller inte enligt 2017 års HB. Det som präglat pilgrimsmässan är en stark betoning av delaktighet genom växelläsningar i en tidegärdsliknande stil… Nya HB tillåter emellertid inte att nattvardsböner växelläses på det sätt som varit vanligt i pilgrimsmässor.

Gåvorna kan skickas mellan kommunikanterna förutsatt att orden ”Kristi kropp…” respektive ”Kristi blod…” säges varje gång bröd och vin delas ut: Ett inklusivt för oss är inte tillräckligt.

Följande förslag kan ses som inspiration för den som vill fira pilgrimsmässa med sin pilgrimsgrupp.

Pilgrimsmässa – 2018 dec