PILGRIMSKATEKUMENAT OCH MEDVANDRARSKAP 2018-19

För femte året i rad erbjuder vi pilgrimskatekumenat för den som söker fördjupning och förankring i trons liv, och kanske har en längtan efter dop eller konfirmation.

I år inbjuder vi också för första gången till medvandrarskapet. Det vänder sig till den som vill reflektera vidare över det kristna livet och lärjungaskapet och redan är eller vill vara engagerad och ta ansvar för kyrkans liv.

 

Söka helande tro – Pilgrimskatekumenatet 2018-19

Samtal om liv och tro, om längtan och sökande.

Pilgrimskatekumenatet erbjuder oss ett sätt att söka Gud i våra liv.

I inre och yttre mening vandrar vi tillsammans på trons väg, lärande och lyssnande i mötet med varandra och Gud.

Katekumenatet har sina djupa rötter i kyrkans historia liksom pilgrimsvandringen.

Det är två uttryck för samma längtan, samma Gudssträvan, som förenas i pilgrimskatekumenatet.

Pilgrimskatekumenatet kan leda till dop, dopbekräftelse eller konfirmation.

Vare sig du känner dig osäker och tveksam, nyfiken eller redan har en tro kan du vara med i pilgrimskatekumenatet.

 

Den samlande temat för pilgrimskatekumenatet är att ”söka helande tro”. Det uttrycker något viktigt: Pilgrimskatekumenatet är tänkt som en hjälp för oss att växa i en livshållning som ger oss sammanhang och livsmod och låter oss ana Guds nåd och barmhärtighet.

 

Pilgrimskatekumenatet bygger på öppenhet, delande och gemenskap. Det är många som tillsammans bär gruppen, både personer som själva gått pilgrimskatekumenatet och anställda i kyrkan.

 

När ses vi?

Vi tänker oss nio träffar mellan september 2018 – maj 2019.

Vid varje träff ingår en kortare eller längre vandring.

En gång blir en reträtt på Killans bönegård.

 

Följande datum ses vi (med förbehåll för ändringar):

Intro 1                               Lund – 16 september

Intro 2                               Malmö – 13 oktober

Välkomnande                Lund – 11 november

Sökande                           Ystad – Trettondedag jul 6 januari

Kallelse                              Lund – Askonsdagen 6 februari

Helande                            Killans bönegård – Reträtt 29-31 mars

Bekräftelse                      Trelleborg-Fru Alstad – Annandag påsk 22 april

Tro                                     Lund – 4 maj

Sändning                          Lund – 19 maj

 

Under fastan erbjuds möjlighet för de som vill att träffas för ytterligare fördjupande samtal.

Praktiska saker som transporter och mat löser vi gemensamt efterhand. Självkostnadspris, mat och boende på Killans bönegård.

 

Medvandrarskapet

Medvandrarskapet vänder sig till den som vill reflektera vidare över det kristna livet och lärjungaskapet. Det är perfekt för dig som längtar efter att fundera över din uppgift i livet och i världen – hur du kan vara en Kristi lärjunge där du är. Det är perfekt för dig som har ett ansvar i en vuxengrupp, som konfirmandledare, gudstjänstvärd eller förtroendevald – eller har en annan uppgift i kyrkan.

 

En utgångspunkt är att många som försöker och vill leva ett kristet liv upplever att de saknar sammanhang där de kan fundera tillsammans med andra över vad det innebär och varför det är viktigt för dem.

 

En annan utgångspunkt är att vi finner trons mening i delande och gemenskap – med varandra och med Kristus, ja, med hela skapelsen. Gemenskapen med andra är både en gåva och utmaning. Den kräver av oss att vi vågar gå bortom oss själva för att möte den andre.

Pilgrimsvandringen kan ses som bild för det kristna livet i solidaritet och gemenskap. Som pilgrimer är vi beroende av varandra. Vi måste lita på att vi blir bemötta med gästfrihet. Vi måste våga be om hjälp och vara villiga att själva se andras behov och försöka hjälpa till med det vi kan.

Om det samlande temat är ”medvandrarskap”, så kommer vi under våra träffar att fördjupa samtalet kring detta tema utifrån fyra olika perspektiv: Bedjande, lärande, tjänande och vittnande.

När ses vi?

Träffarna är i Lund från september 2018 till mars 2019. Vid varje träff ingår en kortare eller längre vandring.

 

Följande datum ses vi (med förbehåll för ändringar):

Medvandrarskap           1-2 september (övernattning ingår, avslutas med högmässa på söndagen)

Bedja                                 14 oktober

Lära                                   24 november

Tjäna                                 19 januari

Vittna                                9 februari

Avslutning                        6 mars

 

Under fastan erbjuds möjlighet för de som vill att träffas för ytterligare fördjupande samtal.

Inga särskilda kostnader.

 

 

Anmälan och information:

Till pilgrim@lundsdomkyrka.se senast den 15 augusti 2018.

Antalet platser är begränsat.

 

Pilgrimspräst Magnus Malmgren: magnus.malmgren@svenskakyrkan.se

 

Pilgrimskatekumenatet och Medvandrarskapet arrangeras av Pilgrimsplats Liberiet, Lunds domkyrkoförsamling, Sankt Peters klosters församling i Lund, Lunds stift, Sensus och Killans bönegemenskap.