Pilgrimsplatser – Barmhärtighetens väg (Birgittavägen söder)

Några församlingar längs varje led fungerar som lokala pilgrimsplatser. Hit kan du som pilgrim vända dig för att få mer information om den aktuella leden, få kontaktuppgifter till personer som kan hjälpa dig, få information om vandringar, mm.

Pilgrimsplats Malmö Sankt Johannes

E-post: pilgrim.malmo@svenskakyrkan.se

040 279000

Lisbeth Jönsson – pilgrimsledare

 

Pilgrimsplats Uppåkra

E-post: uppakra.forsamling@svenskakyrkan.se

Telefon: 0722 313 888

E-post: magnus.haraldsson@svenskakyrkan.se

 

Pilgrimsplats Helgeand Lund    

E-post: lundspastorat@svenskakyrkan.se        

Ola Fornling – präst

E-post: ola.fornling@svenskakyrkan.se

Telefon: 046 71 88 30                          

Eva Svederberg – pilgrimsledare

E-post: evagunilla.svederberg@gmail.com