Pilgrimsplatser – Paradisvägen

Några församlingar längs varje led fungerar som lokala pilgrimsplatser. Hit kan du som pilgrim vända dig för att få mer information om den aktuella leden, få kontaktuppgifter till personer som kan hjälpa dig, få information om vandringar, mm.

 

Pilgrimsplats Åhus

E-post: ahus.forsamling@svenskakyrkan.se

Tanja Borchardt – präst

Telefon: 044-24 68 03

E-post: tanja.borchardt@svenskakyrkan.se

 

Pilgrimsplats Fjälkinge

E-post: fjalkinge.pastorat@svenskakyrkan.se

Rosa Henningsson – präst

Telefon: 044-586 59

E-post: rosa.henningsson@svenskakyrkan.se

 

Pilgrimsplats Kyrkhult

E-post: kyrkhult.forsamling@svenskakyrkan.se

Martin Skåring – präst

Telefon: 0454-30 21 41

E-post: martin.skaring@svenskakyrkan.se