Pilgrimsplatser – Sankta Magnhilds väg

Några församlingar längs varje led fungerar som lokala pilgrimsplatser. Hit kan du som pilgrim vända dig för att få mer information om den aktuella leden, få kontaktuppgifter till personer som kan hjälpa dig, få information om vandringar, mm.

 

Pilgrimsplats Hallaröd

E-post: hoor.forsamling@svenskakyrkan.se

Per-Anders Josenby – präst

Telefon: 0705-91 13 68

E-post: per-anders.josenby@svenskakyrkan.se

 

Pilgrimsplats Sankta Magnhild Fulltofta

E-post: hoerby.forsamling@svenskakyrkan.se

Ann-Kristin Roos Åkerberg – präst

Telefon: 0415-175 55

E-post: ann-kristin.akerberg@svenskakyrkan.se

 

Pilgrimsplats Sankt Petri Klippan – se Birgittavägen norr