Pilgrimsvandringar i Lund med omnejd – våren sommaren 2019

Jubileumsåret 2019 sker det mycket i pilgrimsarbetet i Lunds stift. Tillsammans är vi ”Vandringsfolket”, vilket ju är temat för jubileet. Detta program utgörs av några de vandringar som PC Lund erbjuder i samarbete med andra församlingar, särskilt i Lund med omnejd. Programmet består av vandringar som anordnas tillsammans med församlingar i Lunds pastorat, Dalby, Södra Sandby, Uppåkra, Bjärred, Malmö pastorat, Stiftsgården Åkersberg och Höörs församling. Annandagsvandringen till Fru Alstad involverar församlingarna runt Fru Alstad. Pilgrimsjubileet involverar stiftets alla pilgrimsförsamlingar. Stora pilgrimsveckan anordnas i samarbete med pilgrimsplats Österlen i Sankt Olof.

 

VÅREN 2019

17 februari

Pilgrimsmässa i Västra Hoby kyrka kl 10 och därefter vandring.

Kontakt: Ellen Jakobsson ellen.jakobsson@svenskakyrkan.se

 

2 mars

Vintervandring – Uppåkra kyrka – St Lars – Helgeand

Avslutas 17.00 med musikgudstjänst

Kontakt Uppåkra: Magnus Haraldsson magnus.haraldsson@svenskakyrkan.se

Kontakt Helgeand: Eva Svederberg evagunilla.svederberg@gmail.com

 

17 mars

Pilgrimsmässa i Igelösa kyrka kl 10 och därefter en vandring.

Kontakt: Ellen Jakobsson

ellen.jakobsson@svenskakyrkan.se

 

18 april

Skärtorsdag

Vandring Dalby – Sankt Knut

Samling 11.00 i Dalby, andakt 11.30, avgång 12.00

Fotatvagningsgudstjänst i Sankt Knut

Ansvar Anne Ekberg och ev Kerstin Wadsö

Kontakt: pilgrim@lundsdomkyrka.se

 

19 april

Långfredag  

Bergakyrkan, Bjärred – Borgeby – tor

Gudstjänst 11.00 i Begrsakyrkan inkl måltid (kost 20 kr)

13.00 avgång

15.00 Via Dolorosa

Åter via Flädie kyrka

Kontakt Bjärred: Anna Kristiansson

anna.kristiansson@svenskakyrkan.se

 

22 april

Annandag påsk

Vandringar till Fru Alstad från bland annat Trelleborg.

Information för respektive vandring läggs ut på

pilgrimsvägen.se

Kontakt: pilgrim@lundsdomkyrka.se

 

22 april

Emmausgudstjänst i Håstad kyrka kl 14 och därefter en vandring.

Kontakt: Ellen Jakobsson

ellen.jakobsson@svenskakyrkan.se

 

4-5 maj

”Inre och yttre frid” – Stiftspilgrimsdagar i Höör

4 maj

Pilgrimskurs på Åkersberg – Inre frid och Livsmod

Lär dig mer om pilgrimsvandringens hur och varför?

Vandring, samtal, föredrag, spa

5 maj

Vandring Höör-Hallaröd

Dagen inleds med högmässa i Höörs kyrka

Med särskild inbjudan till alla församlingar som medarrangerar stjärnvandringen

Föranmälan krävs – 4/5 kommer en kursavgift att finnas, 5/5 är kostnadsfri

Kontakt: pilgrim@lundsdomkyrka.se

 

Maj-juni

Pilgrimsjubileum

16 maj -2 juni

Stjärnvandringar i stiftet

Vid olika tider startar vandringar i Karlskrona, Kivik, Trelleborg, Kyrkhult, Smålandsgränsen mot Markaryd, Höör, Malmö. Alla etapper finns här.

Kontakt: pilgrim@lundsdomkyrka.se

 

26 maj

Pilgrimsmässa i Vallkärra kyrka kl 10 och därefter en vandring.

Kontakt: Ellen Jakobsson

ellen.jakobsson@svenskakyrkan.se

 

28 maj -2 juni

Jubileumsfirande vid domkyrkan

Vandringar i Lund, gudstjänster, gäster, workshops

Aktiviteter för barn, unga och vuxna, ideella och anställda.

Program hittar du här.

Kontakt: pilgrim@lundsdomkyrka.se

 

 

1 juni – 2 juni

Vandring från Malmö S:t Johannes kyrka till festgudstjänsten i Domkyrkan tillsammans med pilgrimer från hela stiftet. Via Uppåkra – Helgeand. Möjlighet till övernattning i Uppåkra.Samordnare: Karin Pråmell (S:t Johannes) och Magnus Haraldsson (Uppåkra)

Alla etapper finns här.

Kontakt: pilgrim@lundsdomkyrka.se

 

2 juni

Vandring från Hardeberga till festgudstjänsten i Domkyrkan tillsammans med pilgrimer från hela stiftet. Via sankt Knut. Samordnare Södra Sandby församling: Michael Peters

Sista delen av en längre vandring: Alla etapper finns här.

Kontakt: pilgrim@lundsdomkyrka.se

 

2 juni

Vandring från Bjärred – Lund

Samordnare Bjärred: Anna Kristiansson

Sista delen av en längre vandring: Alla etapper finns här.

Kontakt: pilgrim@lundsdomkyrka.se

 

29 juni

Lund – Dalby (Datum är inte helt spikad)

Via Hardeberga och Sankt Knut

Samordnare Dalby församling

Kontakt: pilgrim@lundsdomkyrka.se

 

25-29 juli

Stora pilgrimsveckan med vandringar på Österlen

Särskilt program med vandringar kommer

Samordnare: Pilgrimsplats Österlen

Kontakt: pilgrim@lundsdomkyrka.se

 

27-29 juli

Vandring Ystad till Sankt Olof

Paxvandring längs havet och Backåkra

Kontakt: pilgrim@lundsdomkyrka.se

 

10-19 augusti

Nidarosvandring – nästa etapp från Kopparberg

Kontakt Bjärred: Anna Kristiansson

anna.kristiansson@svenskakyrkan.se

 

15 augusti

Grundläggningsdag – processionsvandring till Lunds heliga platser

Kontakt: pilgrim@lundsdomkyrka.se

 

September

Vandring Lund – Rögle kloster

Samordnare Eva Svederberg

Datum och tider anges senare

Kontakt: pilgrim@lundsdomkyrka.se

 

Utöver detta erbjuder Pilgrimscentrum i Lund:

Vandringar till heliga platser i Lund

Vandringar på Livsmodets väg

Labyrintvandringar

 

Ytterligare information lämnas i kalendariet som du kommer till här.

Vi har ingen föranmälan – utom när det specifikt anges i eventet i kalendern.