Bön, tystnad, vandring och stillhet i Lunds domkyrka

Under Pilgrimsjubileet kan du vara i bön, tystnad, vandring och stillhet i Lunds domkyrka. Här finner du en plats för återhämtning, vila och närkontakt med livets Gud.

Det redan rika gudstjänstutbudet utökas ytterligare. Hela dagarna och särskilt under kvällarna inbjuder Domkyrkan till bön och stillhet. Det blir ett sätt att vara med i pilgrimsvandringen. Vi ber för dem som är på väg, för Gudsfolket på vandring, för kristen gemenskap, för vår egen livsresa, för världen och vart den är på väg, för världens ofrivilliga pilgrimer, för skapelsens väg mot en oviss framtid.

Gästfrihet är ett nyckelord i arbetet kring Domkyrkan. Pilgrimskap handlar inte bara om att vandra, utan minst lika mycket om att öppna sitt hjärta för vandraren, för främlingen, medmänniskan och att innesluta henne i sin bön. 

 

Här har vi tagit ut alla öppna vandringar, gudstjänster och andakter för att ge en mer överskådlig bild av dessa moment. För hela programmet klicka här.

Tisdag den 28 maj – enkelhet

12.00 – Middagsbön i domkyrkan

17.00 – Ekumenisk vandring
Vi startar i Lunds domkyrka och går via några av stadens kyrkor och samfund till Klosterkyrkan.

19.00 – Invigning av jubileet
Klosterkyrkan: Vandringsfolket
Ekumenisk pilgrimsgudstjänst
Inledningsanförande av KG Hammar
I samarbete med Sankt Peters klosters församling och Equmeniakyrkan.

Onsdag den 29 maj – tystnad

8.00 – Morgonmässa
Domkyrkan, Dopkapellet

9.00 – Pilgrimsbön
Domkyrkan, Mittskeppet

12.00 – Middagsbön i domkyrkan
Inleds med att det astronomiska uret spelar

17.00 – Vandring till heliga plaster
Några av de platser där Lunds 27 medeltida kyrkor en gång låg besöks under vandringen.
Start och slut vid Labyrinten på Domkyrkoplatsen. Slut omkring 18.20.

18.00 – Vesper
Domkyrkan

18.30 – Kvällsmässa
Domkyrkan

Ca 19.30 – Vandring till heliga platser
På kvällen vandrar vi till några andra av de platser där Lunds 27 medeltida kyrkor en gång låg.
Start vid Labyrinten på Domkyrkoplatsen – slut i Klosterkyrkan. Slut omkring 21.45.

22.00 – Completorium
Klosterkyrkan

Torsdag den 30 maj – bekymmerslöshet

Kristi himmelfärds dag

8.00 – Tornmusik
Domkyrkoplatsen

8.30 – Katolsk mässa
Domkyrkan

10.00 – Tornmusik
Domkyrkoplatsen

10.00 – Labyrintvandring
Domkyrkoplatsen vid Liberiet

11.00 – Högmässa
Domkyrkan

17.00 – Kort pilgrimsvandring i botaniska trädgården
tid preliminär.
Samling vid Agardhianium, huset innanför entrén till Botaniska trädgården som vetter mot vägkorsningen Ö Vallgatan-Tunavägen.
Mer info hittar du här.

18.00 – Vesper
Domkyrkan

18.30 – Taizémässa
Domkyrkan

Ca 19.30-21.30 – Från Domkyrkan till Sjukhuset och vidare till Klosterkyrkan
Start vid Skyddsmantelmadonnan utanför Domkyrkans huvudingång

22.00 – Completorium
Västerkyrkan

Fredag den 31 maj – långsamhet

8.00 – Morgonmässa
Domkyrkan, Högkoret
Biskop Johan celebrerar

9.00 – Pilgrimsbön
Domkyrkan

9.30 – Livsmodets väg – En heldagsvandring med Pilgrimens längtansord, på jakt efter Livsmod och andlig hälsa

12.00 – Middagsbön i domkyrkan
Inleds med att det astronomiska uret spelar
Domkyrkan

15.30 – Gudstjänst
Avslutar barndagen, öppet för alla
Domkyrkan

18.00 –  Vesper
Domkyrkan

18.30 – Mässa
Domkyrkan

19.30 – Vandring: Tema klimatet
Start och mål vid Labyrinten, Domkyrkoplatsen

22.00 – Completorium
Klosterkyrkan

Lördag den 1 juni – andlighet

9.00 – Labyrintvandring
Domkyrkoplatsen vid Liberiet

10.00 – Orgelkonsert
med pilgrimstema
Domkyrkan

12.00 – Middagsbön
Domkyrkan

Ekumenisk pilgrimsvaka:

17.00 – Körkonsert

18.00 – Vesper

Därefter mer bön och andakter under kvällen.
Preliminär sluttid 22.30.

Söndag den 2 juni – delande

Söndagen för pingst

Under morgonen – vandra till Domkyrkan med de anländande pilgrimerna
Grupper kommer från tre håll. Man kommer att kunna att ansluta tidigt på morgonen från Hjärup, Bjärred eller Hardeberga. Lite senare kan man ansluta från Helgeandskyrkan, Petersgården eller Sankt Knuts kyrka.

11.00 – Jubileumshögmässa
Predikant: Biskop em Martin Lind, ordförande i riksförbundet Pilgrim i Sverige
Domkyrkan

Efter högmässan – Soppa och öppen scen
Domkyrkoplatsen