Aktuella problem, ändringar och annan viktig information

Allmänt:

Under 2020-2025 kommer Pilgrimsvägen Skåne Blekinge att genomgå en inventering där vi ser till de befintliga ledernas framkomlighet, etc. Vi ber alla pilgrimer som stöter på svårigheter, som till exempel oframkomliga vägar, felaktig eller föråldrad information, att höra av sig till Pilgrimsvägen Skåne Blekinge.

Eginoleden:

Juni 2020: Problem med kartorna på Eginoleden. Vi arbetar på att åtgärda detta. Vi hänvisar till vidare till de gamla pdf-filerna som kan hittas i menyn på sidan för Eginoleden.

Mellan Förkärla – Listerby, strax söder om Förkärla har det satts upp ett viltstängsel som gör leden oframkomlig. Det finns markeringar som visar en alternativ väg strax intill.

Asarums kyrka har tillkommit som pilgrimskyrka och finns inte med bland pilgrimskyrkorna som anges längs Eginoleden. Detta kommer att åtgärdas.

Paradisvägen:

På Ivön har tillkommit ett nytt stopp på Pilgrimsvägen: Biskopskällaren. Denna plats ägs och förvaltas av Skånes hembygdsförbund. Märkning av vägen dit och platsen skall ordnas.