Pilgrimskatekumenatet

Hösten 2022 startar en ny grupp pilgrimskatekumener.
Det är den sjunde gruppen i rad.

Vi är alla sökare, hela livet! En tro på en levande Gud är något mer än antaganden och föreställningar, det är en relation med en närvarande, påtaglig motpart – den Gud som skapat oss och som möter oss. Det är en tro som är förknippad med vårt eget sökande efter helande och helhet, med vår längtan efter att stå ansikte mot ansikte med den som gör oss till dem vi är. Därför är det en tro som aldrig är färdig – inte i detta livet – det är en sökande tro.

Pilgrimskatekumenatet i Lunds stift är en möjlighet för dig som vill fördjupa din kristna tro. I samtal, vandring, bön och tystnad tar vi oss under nio månader genom en del av det landskap som är den kristna tron. Vägmärken på vägen är orden: välkomnande, sökande, kallelse, helande, bekräftelse, tro och sändning.

Alla är välkomna! Pilgrimskatekumenatet erbjuder dig en möjlighet att döpas eller konfirmeras, men genom pilgrimskatekumenatet kan du också förnya ditt dop och bekräfta din vilja att leva som kristen.

Vill du veta mer, kontakta pilgrimscentrum Lund/Liberiet. Vi börjar med en ny grupp vartannat år, men det går att anmäla sig året om.

Hur fungerar katekumenatet:

En katekumen är en pilgrim på trons och livets väg. Katekumenens väg är en väg till livets källor, till helande och upprättelse i gemenskap med Gud och andra människor. Ordet ”katekumen” går tillbaka till fornkyrkans tid och kommer från grekiskans katechein som kan översättas med att vägleda eller undervisa. En katekumen är alltså en person som tar emot vägledning om kristen tro och kristet liv.

Katekumenatet ska vara präglat av en prövande och öppen hållning där mycket får formas av de deltagandes egna behov, frågor och önskemål. Vi samlas några heldagar under nio månader för att vandra, samtala och reflektera tillsammans. Som grund har vi våra egna erfarenheter och frågor, samt Pilgrimskatekesen som du hittar på www.pilgrimsvagen.se. Tystnad, bön och gudstjänst är också viktiga inslag.

Totalt blir det 9 träffar. Träffarna äger rum i sydvästra Skåne med tyngdpunkt på Lund.

Varje träff har sitt bestämda tema. Så här ser schemat ut så här långt, men vissa tider är ännu inte satta och ändringar kan komma att behöva göras:

 

29 okt, Lund                   Vägen – introduktion, del 1

13 nov, Lund                       Välkomnande – välkomnandet sker i gudstjänst

6 jan, Ystad                        Sökande

22 feb, Lund                       Kallelse

Fastetid                              Reträtt – datum o plats ej satt

10 april, Trelleborg            Helande

??                                        Tro – datum och plats ej satt

Lund                                   Sändning – datum ej satt, gemensamt avslut för stiftets alla

Katekumenatsgrupper.

 

I de flesta fall när träffarna är på en helgdag ligger tiden mellan 10-15. Askonsdagen träffas vi i samband med kvällens gudstjänst. Du får ett schema första träffen och sedan en välkomsthälsning inför varje träff med mer detaljer.

Tid och anmälan:

Ansvariga för pilgrimskatekumenatet är Magnus Malmgren, Pilgrimscentrum i Lund, och Johanna Hardefors, S:t Peters klosters församling.

Anmälan och frågor kan du skicka till Pilgrimscentrum i Lund: magnus.malmgren@svenskakyran.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nästa dag tänkte Jesus bege sig därifrån till Galileen. Då träffade han Filippos. Han sade till honom: ”Följ mig!” Filippos var från Betsaida, från samma stad som Andreas och Petrus. Filippos träffade Natanael och sade till honom: ”Vi har funnit honom som det står om i Mose lag och hos profeterna, Jesus, Josefs son, från Nasaret.” Natanael sade: ”Kan det komma något gott från Nasaret?” Filippos svarade: ”Följ med och se!”

 

Johannesevangeliet 1:43-46

 

 

Medvandrarskapet och Pilgrimskatekumenatet är ett samarbete mellan Pilgrimscentrum Lund, Sankt Peters klosters församling och SENSUS.

Här kan du läsa

Pilgrimskatekesen