Samtal om psaltaren

Psaltaren är en outtömlig skatt att samlas kring och att ösa ur.

Psaltaren är bibelns egen bön och psalmbok. Det är en tidlös bönens skola för alla kristna – liksom för vår judiska syskon.

Jesus refererar själv till psaltaren – och för kristna finns Kristus närvarande överallt i dess texter.

I kyrkans tidebönstradition och vår psalmbok utgör psaltaren med dess andlighet och poetiska bildspråk  den viktigatse inspirationen.

Därför bjuder vi in till samtal om psaltaren under hösten och våren 2019-20.

Vi samtalar 17-17.45 i nedre salen på Liberiet.

Första träffen är 6 november, då Anna Alebo leder samtalet.

Därefter träffas vi varje vecka fram till fastan 2020.

För mer info, kontakta Pilgrimscentrum Lund.