Fastesamtal

Under fastan samlas vi varje tisdag för samtal kring pilgrimens nyckelord i klosterkyrkan klockan 18.00.

Samtalet övergår i tystnad och sedan meditativ mässa.