Oktober på Liberiet

OKTOBER 2019

2 oktober 9.00 – Pilgrimsbön och bibelsamtal

2 oktober 18.00 – Killans vesper

3 oktober 9.00 – Pilgrimsbön och bibelsamtal

4 oktober 9.00 – Pilgrimsbön och bibelsamtal

4-6 oktober – Birgittadagar i Vadstena
Mer info: https://www.pilgrimscentrum.se/

5 oktober 10.00 – Medvandrarskapet – första träffen
Föranmälan

9 oktober 9.00 – Pilgrimsbön och bibelsamtal

9 oktober 18.00 – Killans vesper

10 oktober 9.00 – Pilgrimsbön och bibelsamtal

11 oktober 9.00 – Pilgrimsbön och bibelsamtal

10 oktober 17.00-19.00 – Livsmodets väg

12 oktober 11.00 – 12.30 – Vandring till heliga platser

13 oktober – Invigning Liberiet
Inleds med högmässa i Domkyrkan 11.00

13 oktober 17.00 – 19.00 – Vandring till Sankt Lars kyrkogård – Skåneveckan för psykisk hälsa!

16 oktober 9.00 – Pilgrimsbön och bibelsamtal

16 oktober 18.00 – Killans vesper

17 oktober 9.00 – Pilgrimsbön och bibelsamtal

18 oktober 9.00 – Pilgrimsbön och bibelsamtal

19 oktober 10.00 – Medvandrarskapet
Föranmälan

23 oktober 9.00 – Pilgrimsbön och bibelsamtal

23 oktober 18.00 – Killans vesper

24 oktober 9.00 – Pilgrimsbön och bibelsamtal

25 oktober 9.00 – Pilgrimsbön och bibelsamtal

28 oktober 14.00 – Pilgrimstema på trivselträff: Vandring till Vadstena

30 oktober 9.00 – Pilgrimsbön och bibelsamtal

30 oktober 18.00 – Killans vesper

31 oktober 9.00 – Pilgrimsbön och bibelsamtal