Pilgrimsvandring den 7/9-19 Höör – Fulltoftanaturcentrum

Av Kerstin Dahl – pilgrimsledare och teckenspråkstolk

 

”Att få vandra i denna vackra katedral, naturens egen, ett oändligt högt himlavalv som det höga kyrktaket. Broder sol som den starkaste av lampor, det mossbelagda golvet, väggar av björk, lönn, gran och tall ger en alldeles form av andakt. Naturen talar, den predikar, den berättar, den undervisar…”

ur ”Naturens katedral” av Hans-Erik Lindström.

Allt färre går i kyrkan, medan allt fler går ut i naturen för att finna ro och stillhet. En levande katedral.

Att fundera över: Hur upplever du din tid i naturen?

 

Herre visa oss din väg och gör oss villiga att vandra den

 

 

 

 

 

 

 

Bön

Gud du ger mig frihet.

Men frihet är inget lätt ord.

Det kan betyda så mycket, ibland rent av raka motsatsen.

Lär mig frihet Gud.

Lär mig leva av din frihet.

Hjälp mig att se gränserna.

Hjälp mig att se möjligheterna.

Du är med mig varje dag, i frihet, i bundenhet, i öppenhet.

i det trängre perspektivet.

Gud, låt mig få växa i din frihet.

 

 

Till nästa gång

Vi tackar dig, Gud, för gemenskapen på vår vandring.                        

För tankar och erfarenheter som utbytts.

Vi tackar dig för stilla leenden och hjärtliga skratt, för måltidsgemenskapen och för bönens samvaro.

Tack för din närvaro i varje ögonblick.

I Jesu Kristi namn. 

Amen.