Martin Luther King-dagen 2020

Tal vid Martin Luther King-dagen den 20 januari 2020 i Västerkyrkan i Lund.

Om hopp i en trasig värld

 

Vår Fader, som är i himlen,

du ensam är vårt hopp.

Utan ditt bistånd kan vi inte bestå:

Ha förbarmande över oss!

 

Genom umbäranden och lidanden

har du vandrat med världens fattiga,

de förslavade och nödställda,

du finns hos dem

och ska föra dem till frihet:

Ha förbarmande över dem!

 

Låt oss i din nåd finna kraften

att kämpa och uthärda,

dansa och le,

sjunga och hoppas

att solen ska stiga

över en ljusare morgondag!

Ha förbarmande över oss!