Pilgrimsleder i Europa

Det finns många pilgrimsleder såväl i Europa som i resten av världen. Här samlar vi länkar som kan vara till nytta för dig som vill veta mer. Sidan är under uppbyggnad och fylls på successivt. Bidra gärna med tips om nyttiga länkar.