Information om Coronaviruset

Coronaberedskap på Liberiet (uppdaterat 2021-01-26)

På grund av coronaviruset kommer verksamheten på Liberiet att vara påverkad. Lunds stift och Lunds pastorat följer de instruktioner som kommer från Folkhälsomyndigheten och uppdaterar från dag till dag vad som gäller.

För Liberiet gäller:

Så länge restriktionerna kvarstår på nuvarande nivå är all verksamhet på Liberiet stängd, för att bidra till att minska smittspridningen i samhället.

Dock kommer pilgrimsbönen att fortsätta som vanligt.

Läget i samhället är ansträngt på många vis. Inte minst en växande existentiell och andlig oro kan bli en bieffekt av den osäkerhet som situationen skapar. Därför är det viktigt att vi fortsätter be, fira gudstjänst och söka förankring i Gud, både för vår egen skull och för andras.

 

PAX & BONUM

Magnus Malmgren