Bo, äta och resa – Barmhärtighetens väg

MALMÖ
S:t Johannes kyrka, Malmö www.sanktjohannes.se, 040 27 91 50, öppen måndag,
tisdag, torsdag och fredag kl 11:00-18:00, onsdag kl 11:00-16:00, lördag och söndag
kl 10:00-16.30. Här finns Malmö pilgrimscenter med information om pilgrimsvandring. S:t Petri kyrka, www.svenskakyrkan.se/malmo/stpetri, information 040
279042, öppen kl 10:00 -18:00 varje dag och vid gudstjänster och konserter,
S:t Pauli kyrka, www.svenskakyrkan.se/stpauli/, 040 279100, öppen måndag –
torsdag kl 08.00-16.00, fredag kl 08.00-15.00 och i övrigt i samband med gudstjänster. Kirsebergskyrkan, www.kirsebergskyrkan.se, öppen helgfria vardagar kl
9.00-15.00, helger i samband med gudstjänster, 040 279130
I Malmö finns många ställen att bo på som t ex vandrarhem: www.vandrarhemimalmo.se.
BURLÖV
Burlövs gamla kyrka, Burlövs församling, www.svenskakyrkan.se/burlov, öppen
vardagar kl 9.00-15.00, lördagar kl 13.00- 17.00, söndagar kl 10.00-16.00.
GÖRSLÖV
Görslövs kyrka, www.uppakraforsamling.se, 040 461316. Öppen vid gudstjänst.
Vid andra tider kontakta Uppåkra församling. Görslövs kyrkstuga, kan bokas för
golvlogi, kontakta Uppåkra församling, se ovan.
TIRUP
Tirups örtagård, www.tirupsortagard.se, 040 445253, plantskola, butik och café.
UPPÅKRA
Uppåkra kyrka, www.uppakraforsamling.se, 040 461316. Öppen vid gudstjänst.
Vid andra tider kontakta Uppåkra församling. Uppåkra arkeologiska center, www.
uppakra.se, utgrävningsplats från järnåldern med anor från ca 100 f kr – 1000 e kr.
LUND
Sankt Lars begravningsplats, alltid öppen.
Helgeandskyrkan, www.svenskakyrkan.se/lund/helgeand, öppen alla dagar utom
lördagar kl 9.00 – 15.00, för information och för att komma andra tider kontakta
Helgeands församling 046 358799 vx eller komminister Mikael Ögren, 046 35 88 31.
Lunds domkyrka, öppen måndag-fredag kl 8.00-18.00, lördag kl 9.30- 17.00,
söndag kl 9.30-18.00, www.lundsdomkyrka.se. Pilgrimsplats Liberiet intill Lund
domkyrka är Pilgrimsvägens nav och centrum för pilgrimsarbetet i Lunds stift.
Öppet från påsk till och med augusti: onsdag kl 10.00-15.00, torsdag och fredag
kl 10.00-12.00. Vid andra tider kontakta pilgrim@lundsdomkyrka.se, 046 358764,
046 358746. Hela året: pilgrimsbön varje onsdag, torsdag och fredag kl 9.00 i
Domkyrkans krypta och därefter bibelsamtal på Pilgrimsplats Liberiet kl 9.20- 9.5