Förbön för fred i Israel och Palestina

Mellan den 13-21 september firas den globala böneveckan för fred i Israel och Palestina. Temat detta år är ”Creative solidarity in common fragility”. Pilgrimcentrum medverkar genom att be för fred under våra pilgrimsböner i Domkyrkans krypta. Vi hoppas att många vill vara med och be med oss, på plats eller där ni befinner er.

Vi kommer att dela bönerna på facebook och även spela in torsdagens bön. Då är det fint om vi kan vara några som samlas på plats i kryptan.

Här nedan finner du de textläsningar som vi kommer att läsa, samt de böner för fred som vi kommer att be i vår förbön. Dessa är fritt översatta versioner av de böner som finns i Kyrkornas världsråds material för böneveckan. Känn dig fri att använda dem.

 

Vandring i Jesu fotspår och i solidaritet med de levande stenarna

 

2019 anordnade Pilgrimscentrum tillsammans med Lunds stift en pilgrimsresa till det heliga landet, från dopplatsen vid Jordanfloden, genom Västbanken till Jerusalem och Betlehem. Det var en vandring i Jesu fotspår, på vägen till korset, graven och uppståndelsen – men det var samtidigt en vandring i solidaritet med de levande stenarna, de kristna som lever i Palestina och Israel idag.

Våra möten flätades samman med evangeliets berättelse. Vi fick ta del av mycket kunskap och många erfarenheter, men också känna på vad en tillvaro på ockuperat område innebär. Det är svårt att sammanfatta vad man bär med sig från en sådan resa, eftersom det är för många och för starka intryck, men det sätter djupa spår. Vi hoppas att kunna göra en ny resa så småningom. Det känns viktigt att dessa vandringar kan bidra till något positivt i en svår situation. Kanske kan det bidra till att öka vår förståelse och vårt engagemang, stärka de kristnas solidaritet här med kristna där, men också skänka hopp åt dem som lever instängda bakom ockupationens murar.

Vår förbön för varandra är inte betydelselös, den är oändligt viktig. Det är den som gör allt annat möjligt.

 

Onsdag 16 september

Johannesevangeliet 17:9-11

Jag ber för dem. Jag ber inte för världen utan för dem som du har gett mig, eftersom de är dina. Allt mitt är ditt och allt ditt är mitt, och jag har förhärligats genom dem. Jag är inte längre kvar i världen, men de är kvar i världen och jag kommer till dig. Helige fader, bevara dem i ditt namn, det som du har gett mig, så att de blir ett, liksom vi är ett.

För reflektion

Vi som tillhör Kristus är kvar i världen, med dess konflikter och motsättningar, men vi är samtidigt ett med honom som är ”uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda”. Vi tillhör lidandets, dödens och korsets värld – men vi har samtidigt del i uppståndelsens rike, den nya skapelsen. För våra kristna syskon i Israel och Palestina är det förstnämnda uppenbart och det sistnämnda ett hopp som kan skänka den styrka som gör det möjligt att fortsätta kämpa för mänsklig värdighet.

Vi kan upptäcka Guds rike när vi engagerar oss i kreativ solidaritet för varandra, när vi söker lösningar på gemensamma problem, när vi på allvar strävar efter förändring av de förtrycktas villkor. Vi ska inte vända blicken bort från den lidande värld som vi lever i till en himmelrike bortom den, utan söka det Guds rike som finns mitt ibland oss! Vi kan upptäcka Guds rike mitt i den sårbarhet som är grundvillkor för allt liv och som skapar en samhörighet som går djupare än allt annat. Därför kan globala katastrofer som Corona-pandemin, trots att den i sig inte på något vis är något gott, visa oss på Guds närvaro i världen.

 

 

Bön

Herre Jesus, du som föddes i de länder vi kallar heliga, vi, ditt folk – Kristi kropp – är dina händer och fötter. När vi idag vandrar på de vägar du en gång vandrade, led då våra fötter så att vi kan uppsöka de platser som är onämnda och förbisedda, öppna våra ögon så att vi ser dem som varje dag måste kämpa för sin överlevnad, använd våra händer till att bygga upp de liv som slitits sönder av krig och konflikter, använd våra röster till att dra uppmärksamhet till den orättvisa som de maktlösa utsätts för av dem som har makten.

Låt oss, som strävar efter att vara Kristi kropp i en sårbar och brusten värld, finna frimodighet att kämpa för de moraliska värden som synliggör Guds rike.

Treenige Gud, hjälp ditt folk att i kreativ solidaritet möta den sårbarhet vi tillsammans delar.

Torsdag 17 september

Jesaja 11:10-13

Den dagen skall folken söka sig till Jishajs rot, till honom som står som ett fälttecken för alla folk, och platsen där han tronar skall bli ärad. Den dagen skall Herren åter lyfta sin hand för att friköpa dem som är kvar av hans folk, dem som är kvar i Assyrien och Egypten, Patros och Kush, Elam och Shinar, Hamat och kustländerna. Han skall höja ett fälttecken för folken, förena de skingrade av Israel och samla de kringspridda av Juda från jordens fyra hörn. Då skall Efraims avund upphöra och Judas fiendskap ta slut. Efraim skall inte avundas Juda och Juda inte hysa fiendskap mot Efraim.

För reflektion

Bilden av Jishajs rot, Jesse rot och stam, står för hoppet om att Gud ska låta nya skott växa på den stam som tycks vara död och utan liv. Det är en bild för Guds kraft att förnya och förvandla och att infria sina löften mot alla odds. Det är en bild som vill ge hopp, även i de situationer då alla fakta talar emot hoppet. Människans kunskap är begränsad, styrd av våra egna erfarenheter, farhågor och förutfattade meningar. Men Gud är inte begränsad av det. Gud är den som kan göra allting nytt!

När vi läser om konflikten i Israel och Palestina, den till synes oändliga, olösliga situationen på Västbanken och Gazaremsan, när vi besöker de palestinska kristna och hör deras berättelser om våld, förtryck och diskriminering – då är det lätt att bli missmodig. Då kan det vara värt att påminna sig om att makten alltid tycks etablera en ordning som är orubblig och evig – men egentligen är tillfällig och sårbar. Imperier faller, världsordningar kastas över ända, och i det efteråt som finns kvar skapas något nytt.

 

 

Bön

Livets Gud, din kärlek är gränslös och omfattar alla folk och hela skapelsen. Vi kan inte fullt ut fatta höjden, djupet och bredden av din gudomliga kärlek. Fastän den är omätbar har den tagit sin boning i våra hjärtan och gjort det möjligt för oss att älska alla, också dem som står långt ifrån oss och som ser oss som sina fiender.

Låt din kärlek inspirera oss till att leva i solidaritet med varandra, och att mötas i det som förenar alla människor. Låt oss öppna våra hjärtan och händer för varandra. Hjälp oss att genom den heliga Ande sträcka oss över de murar som skiljer oss, och att finna en granne och en medmänniska i vår motståndare och fiende.

Treenige Gud, hjälp ditt folk att i kreativ solidaritet möta den sårbarhet vi tillsammans delar.

Fredag 18 september

Filipperbrevet 2:1-5

Om det alltså finns tröst genom Kristus, uppmuntran från kärleken och gemenskap från Anden, om det finns ömhet och medkänsla, gör då min glädje fullkomlig genom att visa enighet. Lev i samma kärlek, eniga i tanke och sinnelag, fria från självhävdelse och fåfänga. Var ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Tänk inte bara på ert eget bästa utan också på andras. Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus.

För reflektion

Alltför ofta utnyttjas konflikterna i Israel och Palestina för att vinna politiska poänger i andra sammanhang och i andra strider. Det är sällan människorna i de drabbade områdena som vinner på detta. Det gynnar andra som drivs av sina egna agendor. Vad är verklig solidaritet? Att lyssna på dem som är drabbade och att se att vi har något att lära av dem. Att vi måste söka lösningar tillsammans. Och att vi tillsammans måste be om uthållighet att hålla fast i kärlekens, försoningens och barmhärtighetens evangelium – att bevara hoppet och söka rättvisa för de förtryckta.

På vandring genom Palestina och Israel lär vi oss att se rikedomen, generositeten, medmänskligheten och fantasifullheten, den kreativa solidariteten mellan människor, som kommer till uttryck på många olika vis, mitt i en svår, utsatt situation. Där finns de resurser som till sist gör skillnad. Inte hos makthavare och ledare  – de har inga långsiktiga lösningar – utan hos folket som kämpar för att tillsammans överleva med bevarad värdighet.

 

 

Bön

Livets Gud, inför dig kommer vi med vår bekännelse.
Vi har del i världens bortvändhet från dig,
vi lever i ohörsamhet och olydnad inför Sanningens ande.

Vi ber att sanningens Ande ska få verka i Israel och Palestina.
Bara den kan göra människor fria.
Alltför ofta har den offrats på de konkreta resultatens altare.
Alltför ofta har idealen fått böja sig för realpolitiken.
Alltför ofta har de som säger sig vilja fred styrts av en annan agenda.

Likväl vet vi att sanningen är som ett ljus högt uppe på en kulle. Det kan inte gömmas undan.

Låt oss få bära vittnesbörd om Gudsfolkets lidande och kamp.
Hjälp oss att visa hur den enes strävan efter fred
inte måste ske på bekostnad av den andres rätt till rättvisa.

Hjälp oss att vara sanna i vårt sätt att leva, tala och handla med varandra.
Treenige Gud, hjälp ditt folk att i kreativ solidaritet möta den sårbarhet vi tillsammans delar.

 

Måndag 21 september – international day of Prayer for peace

Nehemja 9:19-21

Du övergav inte våra fäder i öknen, ty din barmhärtighet är stor.
Molnpelaren vek inte från dem om dagen utan ledde dem på deras väg.
Eldpelaren lyste för dem om natten på den väg de skulle gå.
Du gav dem din goda ande för att undervisa dem.
Du vägrade dem inte manna att äta, du gav dem vatten i deras törst.
I fyrtio år sörjde du för dem i öknen så att de inte saknade något.
Deras kläder slets inte ut, och deras fötter svullnade inte.

För reflektion

Pilgrimsvandringen har ökenvandringen som en av sina ofrånkomliga inspirationskällor. När vi vandrar för fred och rättvisa i vår tid så är det en fortsättning på samma frälsningshistoriska skeende som förde Mose och Israels folk ut ur slaveriet. Gud vill bryta slaveriets bojor. Gud vill resa upp de nedbrutna. Gud vill ge blinda synen åter. Gud är den som återupprättar och återställer – alltid och överallt. Det är så skaparen verkar i ständig nyskapande kraft med oss och hela jorden.

Det är inte alltid så lätt att hålla fast vid den tron – vår egen erfarenhet kan göra oss uppgivna och modfällda. Det är därför berättelserna om Guds handlande i historien är så viktiga. De visar på ett mönster. De berättar om en Gud som står på det sårbara livets sida. Det är en Gud som verkar genom oss när vi förenas i kreativ solidaritet med varandra – det är en Gud som låter oss se vetekornets lag bli tydlig i våra egna liv när vi delar sårbarheten med varandra. Vi får lita på Guds barmhärtighet som aldrig överger, inte om dagen, inte om natten. Vi får lita på att Gud visar oss vägen och lär oss att möta livets utmaningar. Vi får lita på att Gud vill ge oss det bröd vi behöver för dagen som kommer, också i nöden och utsattheten finns Gud med oss. Därför kan vi steg för steg fortsätta vår vandring för fred, rättvisa och ett hållbart samhälle.

 

 

Bön

Gud, du som är Tre i En och En i Tre, hör våra böner för fred i Israel och Palestina. Ge vishet till alla som strävar efter och förespråkar en rättvis fred så att de inte förlorar sitt mod och sin uthållighet.

Gud, vi längtar efter fred och rättvisa i Israel och Palestina.
Berör våra hjärtan så att vår längtan inte mattas av utan manar oss att fortsätta hoppas och att vittna om vår övertygelse. Låt de rop efter rättvis fred som hörs från Israel och Palestina höras runt hela världen och väcka folk till bön och solidaritet.

Var med de politiska ledarna och vägled dem till sunda, hedervärda beslut, så att de inte strävar så mycket efter att göra det som är enkelt och bekvämt som att göra det som är rätt och rättvist.

Ge oss vishet och förnyade insikter då vi nu ännu en gång förenas i bön för en rättvis fred i Israel och Palestina. Visa oss på den gemenskap vi har i vår mänskliga sårbarhet, så att vi kan bevara ett brinnande och levande hopp på den uppståndne Kristus i vilkens namn vi ber.

Treenige Gud, hjälp ditt folk att i kreativ solidaritet möta den sårbarhet vi tillsammans delar.

Lunds stift – om den globala förbönsveckan för fred i Israel och Palestina

Kyrkornas världsråd – Om böneveckan för fred i Israel och Palestina