Kolgahuset

Malmö låg på gränsen till kriget. I Danmark på andra sidan sundet fanns den nazistiska ockupationsmakten, och kusterna bevakades ständigt. En starkt närvarande påminnelse om kriget i Malmö och Skåne var de ständiga överflygningar av tyska och allierade plan. Mörkläggning gällde efter nattens inbrott och svenska luftvärnskanoner besköt planen. I början av kriget var tillgången på luftvärnskanoner dålig och tallstammar under kamouflagenät placerades ut för att skapa intrycket av att det fanns mer kanoner i staden än det verkligen fanns. Men på många strategiska ställen i staden fanns verkligen luftvärn, och ett av dem var på taket av Kolgahuset, uppfört 1934 och ett av de högsta i hamnen. Vid Kockums fanns ett särskilt luftvärnsförsvar då det var särskilt viktigt ur försvarssynpunkt.

Hundratals flygplan krasch- eller nödlandade i södra Sverige i kriget mot Hitlers Tyskland. Vid Malmö flyghamn i Bulltofta nödlandade många plan och antalet allierade flygare i staden blev med tiden ganska stort. I dag är fortfarande allierade begravda i Malmö. En av dem är Heinz George Popper, österrikisk jude i exil, som ligger begravd på den judiska begravningsplatsen på Föreningsgatan i Malmö. Den 29 augusti 1944 lyfte hans plan från Lancaster med uppdrag att släppa bomber över Stettins hamn, Hamburg. Information om planet antecknades som: ”Missing. Nothing heard since take off”.

Planet exploderade mellan Ängelholm och Örkelljunga och samtliga nio i besättningen dog.  Planet var ett av cirka 600 som flög in över Bjärehalvön den natten. Totalt sköts åtta flygplan ner och störtade över Sverige. Att många allierade plan passerade över Sydsverige beror på att allierade kurirflygningar flög till och från England över Västsverige för att undvika att bli upptäckta av tyska luftförsvaret. Massiva brittiska överflygningar genomfördes nattetid 1944-1945 – eftersom risken då var mindre att upptäckas.