Monumentet på Värnhemstorget

Det senaste monumentet i Malmö som rests till minne av händelserna under kriget måste vara det som restes i september 2007 på Värnhemstorget. Kung Carl Gustav och norske stortingspresidenten Thorbjörn Jagland avtäckte då ett monument så skulle minna om aktionen med de vita bussarna i slutskedet av andra världskriget.

Liksom monumentet på judiska begravningsplatsen ger detta monument uttryck för de överlevandes egen önskan att minnas – men detta monument är inte undangömt på en begravningsplats utan placerat på en i högsta grad allmän plats. På monumentet, som har tillkommit på initiativ av norska överlevande, finns bl.a. en karta över vilka vägar transporterna med koncentrationslägerfångar tog från Tyskland via Danmark till Sverige.