Postterminalen

Här fanns en viktig byrå för censuren. Både inrikes post och i synnerhet post till andra länder granskades. Bland annat Astrid Lindgren arbetade med denna verksamhet. Människor uppmanades till tystnad och rädslan var stor. Tryckfriheten och yttrandefriheten kringskars, tidningar beslagtogs och kritik mot naziregimen stämplades som skadlig verksamhet riktad mot den egna nationens relationer till främmande makt.

Sverige var som neutralt, icke krigförande nation i en utsatt situation under kriget. Omgivet av ockuperade och krigförande länder. Det är en öppen fråga – och ett öppet sår – i den svenska historien om landet gjorde alltför stora eftergifter mot nazityskland, eller om Per Albin Hansson och hans samlingsregering bara gjorde de eftergifter som krävdes för att hålla Sverige utanför kriget.

På denna plats påminns vi om permittenttrafken av tyska trupper genom Sverige till Norge och Finland. Tusentals tyska soldater, krigsmateriel och andra förnödenheter transporterades med hjälp av svenska tåg till områden ockuperade av tyskarna, i utbyte mot fred.