Synagogan

1871 lämnade 29 judiska män in en ansökan till magistraten i Malmö om att få bilda en mosaisk församling. Det var den femte i Sverige. Man anställde en kosherslaktare, lärare och kantor och år 1900 församlingens första rabbin. Medlemmarna var 251 till antalet och främst invandrare från Polen och Tyskland. Den politiska, ekonomiska och religiösa liberaliseringen i Sverige under 1800-talet hade lett till ökad invandring, där judarna var en betydelsefull grupp. 1870 fick judarna samma medborgerliga rättigheter som andra medborgare i Sverige. Under kriget tog den judiska församlingen ett stort ansvar för att hjälpa judar som anlände från Danmark och kontinenten, och församlingens arbete fick en allt tydligare social prägel. Många av de flyktingar som kom till Malmö blev kvar i staden.

Synagogan ritades av John Smedberg som låg bakom flera större byggnader i Malmö, bl a Sankt Petri läroverk och nuvarande slottet på stadsbiblioteket. Genom hustrun, sånglärarinnan Nanna Carolina Jacobsson, dotter till hovparfymören Levi Abraham Jacobsson och Sally Pohl, var han ingift i en judisk familj. I Centraleuropa fanns vid denna tid ett stort antal synagogor utförda i liknande stil, av vilka praktiskt taget alla förstördes under nazismen. Många brändes ner redan under kristallnatten 1938. Idag finns endast två kvar. Synagogan i Malmö representerar därför en viktig del av den europeisk byggnadskulturen som i stor utsträckning gått förlorad.

Liksom tidens nygotiska kyrkor återspeglar synagogan ett slags bild av ett förflutet och speglar samtidigt ett sökande efter en religiös identitet i en brytningstid. Byggnaden är utförd i orientalisk stil med välvda koppartak, fönster med hästskobågar, ornament i form av stiliserade lotusblommor. Den ska associera till judarnas österländska ursprung. Talet åtta upprepas i dekoren, ”Herrens tal”. Templet helgades på åtta dagar. Kravet från församlingen var att synagogan skulle rymma 200 personer, en bostad för vaktmästaren, och ett mikve, rituellt bad. Efter tio års arbete stod byggnaden klar 1904.