Gör en kartläggning över markägare, kommunkontakter, tillstånd, med mera.

En styrka för Pilgrimsvägen Skåne Blekinge är att församlingarna har många lokala kontakter och en god förankring i loklasamhället. Därför är det värdefullt att använda sig av församlingsmedlemmar, förtroendevalda och personal för att hitta de kontakter med markägare, kommunresurser, organisationer, som kan vara av värde för Pilgrimsvägen Skåne Blekinge.

Gör gärna en förteckning över vem som har gett eller behöver ge tillstånd för märkning längs leden och för vilka delar.

Det finns mycket att säga om vad man ska tänka på när man tar kontakt med markägare. I många fall finns endast muntliga avtal med markägare. Då kan det noteras vem dessa muntliga avtal har gjorts med. Det är viktigt att vara strategisk, ödmjuk och hänsynsfull i kontakterna med markägare och kommun. Presentera Pilgrimsvägen som en tillgång för lokalsamhället, inte som ett problem. Ofta är det en fördel att börja med kontakter som man vet kan vara positiva till att hjälpa till. Då blir det lättare att sedan få med de mer tveksamma. Det är naturligtvis också viktigt att lyssna till markägares önskemål och tveksamheter och försöka möta dessa konstruktivt. I bästa fall leder arbetet till att människor sätter mer värde på ”sin” pilgrimsled.

Mer trafikerade vägar är olämpliga som pilgrimsleder, men då leden går från altare till altare kommer det alltid att finnas ett visst mått av allmän väg på Pilgrimsvägen. Kontakta primärt kommunen och där så behövs vägverk. Privata vägar som förvaltas av enskilda eller vägföreningar kan kommunen många gånger förmedla kontakt med.

Gör även en förteckning över andra viktiga kontakter som lokalt kan bidra till arbetet med Pilgrimsleden eller vara viktiga informationskanaler om leden.