Säkerställ att det finns en korrekt och adekvat vägbeskrivning i skriven form

Den skrivna vägbeskrivningen är viktig, särskilt där märkningen inte är fullständig.

Skriv ner i punktform var det finns pilgrimsmärken uppsatta, hur man ska gå vid vägskäl, var det finns tydliga riktmärken, etc. Markera på kartan.

vägbeskrivningen kommer att läggas in som en sammanhängande text i anknytning till texten, men också som korta notiser i själva kartan som vandraren kan klicka fram efter hand som denne vandrar.

Tänk på att vägbeskrivningen ska kunna användas för vandring i båda riktningarna.