Säkerställ att det finns pilgrimsstämplar tillgängliga i alla kyrkor

Pilgrimsstämplar för att stämpla pilgrimspass ska finnas i alla pilgrimskyrkor.

Pilgrimsstämpeln bör ha kyrkans namn och en bild. Dessa kan tas fram lokalt utifrån något speciellt kännetecken i kyrkan eller från ett gammalt församlingssigill eller liknande. Det är värdefullt med variation och mångfald. Vissa församlingar har valt att använda Pilgrimsvägens symbol kombinerat med kyrkans namn. Det skulle också vara möjligt att ta fram symboler specifika för varje led längs Pilgrimsvägen, till exempel Birgittamärke längs Birgittavägen och S:t Olofsmärke längs Olofsvägen, en Mariasymbol på Mariavägen etc. Detta är upp till församlingarna längs de olika lederna att arbeta fram.

Pilgrimsstämplarna beställs av respektive församling eller i samverkan lokalt mellan flera församlingar. Pilgrimsvägen Skåne Blekinge beställer stämplar från Hammargrens stämplar i Malmö, men det kan beställas från vilket företag som helst.

Stämplarna bör finnas tillgängliga för vandrare. I vissa församlingar förvaras stämplarna i behållare utomhus, vilket är positivt för den som annars möter en stängd kyrkport, och i kyrkor som regelmässigt hålls öppna dagtid kan de förvaras synliga inne i kyrkan. Bra är om stämpeln blir fäst med kedja eller vajer, så att den inte får ”fötter” eller blir undangömd.

Tips på förvaring utomhus kan vara ett enkelt skåp eller ett rör. Det senare har Bjärreds församling använt sig av. Kontakta församlingen för information.