Säkerställ att information om kyrkor och sevärdheter längs leden stämmer – inklusive kontaktuppgifter

Pilgrimsvägen är en vandring från altare till altare. Målet är att vandraren ska få uppleva hur de heliga platserna och rummen möter på vägen som Gudomliga mötesplatser på livsvägen. Det är också viktigt att för varje plats låta historien som finns där bli levande. Det kan ske med berättelser, bilder och på andra sätt. Det är värdefullt om inventeringen ger ett tillfälle att lyfta fram vad församlingarna har att visa upp och dela med sig av.

På nätet kan Pilgrimsvägen förmedla detta till vandrare och därmed samtidigt erbjuda en större vandringsupplevelse och ge vidare kunskap om vårt andliga arv.

I kyrkorummet kan man också se på möjligheter att markera att det är en pilgrimskyrka, till exempel med en gästbok, ett särskilt pilgrimsaltare, etc.

Titta gärna på om församlingen delar information vidare från Pilgrimsvägen, om det finns lokala foldrar om pilgrimsvägen och om kyrkorna längs leden.

Se också på vilken praktisk information församlingen erbjuder, om kontaktuppgifter, toaletter. övernattningsmöjligheter i församlingen, etc. Tänk gärna utifrån pilgrimens/vandrarens utgångspunkt. Vad krävs för att denne ska få den hjälp som behövs längs vägen.  Ibland kan det krocka med församlingens rutiner. då kan rutinerna behöva ses över. Till exempel kan kyrkvaktmästare, som oftast har störst närvaro vid mindre kyrkor på landsbygden, behöva få information om hur de ska ta hand om pilgrimer och mandat att göra det.

Ibland finns andra sevärdheter i anslutning till pilgrimsleden, som t ex sevärd natur, kyrkoruiner, kyrkogårdar, historiska platser, sevärda byggnader, etc. Dessa kan gärna noteras och finnas med i presentationen. Även här är det värdefullt med bilder.

Andaktsplatser. Det finns en önskan att det ska skapas andaktsplatser längs Pilgrimsvägen Skåne Blekinge. Dessa kan se olika ut, men en bild av en sådan plats är att den markeras av en sten med ett ingraverat kors, en text eller liknande. En sådan sten finns på vägen mellan Trelleborg och Fru Alstad. Detta är ett sätt att synliggöra Pilgrimsvägen i landskapet och ger en värdefull paus för vandraren. Ett mål är att det ska finnas en sådan meditationsplats vid varje infart för Pilgrimsvägen till Lund innan 2023. vissa andaktsplatser kan redan finnas på plats i form av till exempel epidemikyrkogårdar med minnesmärken eller liknande. kan dessa i så fall lyftas fram mer?