Säkerställ att information om service och boenden längs leden stämmer

Viktig service längs en led kan vara:

Boenden

Matställen

Vatten

Toaletter

Buss/tåg

Sjukvård/apotek

Affärer

Vi eftersträvar att så långt möjligt ha uppdaterad information om service. Se därför över den information som finns och korrigera och komplettera denna.

Se över vad församlingen kan erbjuda för service, t ex boenden i församlingshem/kyrka eller annan lokal. Finns det lokala föreningar som kan erbjuda boenden. Vindskydd, Camping, stuguthyrare, scoutgårdar. Privatpersoner som hyr ut rum eller annan lokal. Tänk på olika behov, ensamma vandrare, grupper, familjer.

Kan församlingen bygga vindskydd eller övernattningsstuga, bygga om lokal vid kyrkan till exempel ett gammalt förråd eller gravkapell.

Skicka in både vad som finns, vad som inte längre finns och vad som skulle kunna skapas i framtiden i de fall sådana tankar på allvar övervägs.

Det förekommer tankar på att affärer och boenden som vill stödja Pilgrimsvägen ska kunna bli registrerade som ”Pilgrimsvänliga” med en särskild märkning som ska kunna sättas vid lokalen/platsen. detta är dock inte så långt kommet.