Säkerställ att informationsskyltar vid kyrkorna är hela, rena och läsbara

Informationsskyltarna vid kyrkorna är viktiga markörer för Pilgrimsvägen Skåne Blekinge.  Varje pilgrimskyrka bör ha en sådan. Dessa skyltar är alla startpunkter för pilgrimsvandring och kan ses som välkomstskyltar till leden. Samtidigt ger de information om den plats där de står. De flesta kyrkor längs leden har idag en skylt, men väder, vind och andra faktorer kan påverka hur de ser ut. Det är viktigt att de är rena och hela och att den laminerade textskylten är läsbar och korrekt.

Berättelserna som finns på skyltarna ger en meditationsmöjlighet vid varje kyrka. På dessa finns också annan viktig information om Pilgrimsleden och de samarbetspartners som varit med att skapa den, samt om hur leden anknyter till andra pilgrimsvägar.

Skyltstativ och laminatskyltar kan vid behov anskaffas. Då detta är kostsamt kan det behöva samordnas så att flera uppdaterar sina skyltar samtidigt. Samordna med Pilgrimscentrum.

Vid uppsättande av skylt bör hänsyn tas till de regler som gäller för uppsättande av informationsmaterial i närheten av en historisk skyddad byggnad. Kontakta gärna stiftets antikvarier för råd och hjälp.