Llibre Vermell de Montserrat – en resa i rum och tid

 

Genom ett större bidrag från Sodalitium Maius Lundense, har vi i Ensemble Vermell fått möjlighet att i projektform framföra musik från den medeltida handskriften ”Llibre Vermell de Montserrat” från c 1399.

Klostret i Montserrat har anor från 800-talet  och är fortfarande en vallfärdsort för pilgrimer. Både texter och sånger är tillägnade Jungfru Maria, skrivna både på latin och folkspråk, och speglar både sorg och förtvivlan, glädje och oansvar. Musikens karaktär är i spännvidd från  medeltida gregorianik till flerstämmighet.

Precis som idag var det en  både politiskt och religiöst orolig tid. Man levde också fortfarande i pestens spår. Digerdöden kom till Europa 1346 och utplånade en tredjedel av dess befolkning.

 

Med vårt stöd från Sodalitium Maius Lundense är kostnaden/konsert 12 000:-plus resor.

 

Vad vi vet är musiken inte framförd i sin helhet tidigare i Sverige.

Vi finns tillgängliga från mitten av september.

 

Ensemble Vermell består av:

Martina Björk, sång

Eva-Lis Carlsson, sång

Lars Magnusson, sång

Anna Rynefors, rebec, säckpipa, slagverk, klockor

Erik Ask-Upmark, harpa, portativorgel, säckpipa, skalmeja, flöjt

Rico Persson, slagverk

 

Kontaktperson Ensemble Vermell:

Eva-Lis Carlsson

evalis1957@outlook.com