Vandring med Höörs församling

Vandring med Höörs församling

 

19/3          Vandring för alla åldrar. Tema: Bibliska personer. Vi går runt Norra Rörum. Start kl 13 i Norra Rörums prästgård. Medtag gärna stövlar.

 

15/4          Långfredagsvandring från Hallaröds kyrka till Allarps Bjär kl. 12. Därefter firas långfredagsgudstjänst kl 15 i Hallaröds kyrka.

Ansvarig Samuel Rubensson

 

24/4          Vandring från Höörs kyrka till Munkarp kyrka. Start kl 13. Tema: Att vittna om sin tro. Mässa i Taizéanda kl 17.

Ansvarig PA Josenby

 

21/5          Vandring från Åkersbergs stiftsgård till Hallaröd. Tema: Vandring i Tidegärdens böner. Start kl 8 utanför Frihetens kapell Åkersberg

Ansvarig PA Josenby

 

8/6            Ekumenisk Vandring efter veckomässan i Höörs kyrka.

Start ca 19 utanför Höörs kyrka.

Ansvarig PA Josenby

 

För info:

Per-Anders Josenby

Komminister

Svenska kyrkan/ Höörs församling

Tel exp. 0413-220 95

Mobil: 0705-911 368

www.svenskakyrkan.se/hoor

Besöksadress: Skolgatan 8 , 243 30  HÖÖR

Postadress: Box 104, 243 22  HÖÖR