Skapelsetid 2022

 

Pilgrimscentrum har i samarbete med Lunds stift, Sensus och pilgrimsarbetet i Blekinge tagit fram ett material för Skapelsetid.

En förbön för klimatet

Vi hoppas att den under Skapelsetid-månaden, mellan den 1 september och den 4 oktober, kommer att skickas mellan församlingar i Skåne och Blekinge som ett slags gemensam bön. Det står naturligtvis alla fritt att också be den i gudstjänst, under vandring, i egen bön eller andra sammanhang.

Bönen hittar du här.

Vill du integrera förbönen i en längre andakt kan du till exempel välja att använda tidebönsboken i ”Pilgrim’s walk for Future – En resa mot klimaträttvisa och mot hjärtats grund” av Annika Spalde eller ”Killans Tidebönsbok”.

Berättelser om omsorg om människan och skapelsen

Vi samlar berättelser om omsorg om människan och skapelsen. Du får gärna vara med och berätta utifrån din egen erfarenhet, eller be någon som du tycker har något viktigt att berätta. Omsorgen om människan och skapelsen hör ihop, och den kan ta sig många uttryck, i det lilla såväl som i det stora, genom människors yrkesutövning, ideella engagemang och personliga relationer och livsföring. Poängen med att samla berättelser om denna omsorg är bland annat att försöka illustrera denna mångfald.

Skicka en text som högst fyller en A4-sida, med 12punkters typsnitt och dubbelt radavstånd till magnus.malmgren@svenskakyrkan.se.

I samband med tioårsjubileet av Eginoleden kommer vi att sätta samman texterna och göra dem tillgängliga i digital form. Längre fram hoppas vi att även kunna göra en liten skrift av dem.

Utställning om det hållbara livet utifrån Pilgrimens nyckelord

Vi ber om att få komma till friheten i Kristus –
där allt som binder förlorar sin makt,
till enkelheten i Kristus –
där allt som splittrar sjunker undan,
till tystnaden i Kristus –
där allt är levande närvaro,
till bekymmerslösheten i Kristus –
där varje ögonblick är Guds nu,
till långsamheten i Kristus –
som låter oss ana livets helande kraft i oss,
till andligheten i Kristus –
att han är i oss och vi i honom,
till delandet i Kristus –
där allt har blivit oss givet för att ges vidare.

Med text och bild inbjuds vi att reflektera över ett hållbart liv i både inre, andlig mening och i det yttre. Textmaterialet hittar du här. Utgångspunkten är pilgrimens nyckelord och det vi kallar de ekologiska ledorden. Bilderna till utställningen kan du beställa via Sensus, Elin Nordgren, e-post: elin.nordgren@sensus.se. Till materialet finns också samtalsfrågor mm. mer material om nyckelorden finner du här  .

Eginoleden 10 år

Under hösten firar Eginoleden, pilgrimleden genom Blekinge, 10 år och kommer att ha temat ”Omsorg om människan och skapelsen”. Under jubileet används material från Skapelsetid och ållbarhetstemat lyfts fram, bland annat genom en klimatdag i samarbete mellan Svenska kyrkan i Karlskrona, Karlskrona kommun och Pilgrimscentrum Liberiet. Läs mer om programmet här.

Mer material och information

Skapelsetid är en ekumenisk, världsomfattande månad för klimatet som initierats av Kyrkornas Världsråd. Det finns ett stort material om detta bland annat på svenska kyrkans hållbarhetsportal. Här finns en länk.

Här finns information om Pilgrim’s walk for Futures Global walk for Future day den 3 september. Använd denna länk.

Här finns den internationella sidan Seasonofcreation.org och Sveriges kristna råds sida.