Mässa – som skingrande daggdroppar

I år firar vi mässa på S:t olofsdagen i Sankt Olof med nyskrivna texter av Susanne Grimheden, inspirerade av Karl Karlsson. Sångerna kan också användas under vandringen till S:t Olof för den som vill.

Den mässordning du har i handen genomsyras av ord av en pilgrim – en människa som sökte och längtade efter det goda, Gud själv. För pilgrimen hade precis allt i tillvaron med Gud att göra och därför ville han vara varsam om hela skapelsen. Han hette Karl Karlsson och var kyrkoskrivare i den prästgård där
jag växte upp. Han älskade att ta på sig ryggsäcken och vandra ut i Guds undersköna natur. Där, i den inre tystnaden, sprang det upp ord och fraser ur hans hjärta – ord som blev kvar i hjärtegropen och skrevs ned. Han blev en pilgrimspoet. Det är nu flera decennier sedan Kalle gick hem, men hans diktsamlingar lever kvar och fortsätter att nära oss andra. Den dag vi hade firat den allra första mässan utifrån Kalles dikter, bad han mig att dela med mig av tonsättningarna – att sprida dem alltmer. Därför har hans sånger börjat spelas in och ges ut på nätet och därför finns denna nya Kalle-mässa som du nu ska
vara med om att fira. Liksom i den allra tidigaste kristna kyrkan börjar vi mässan med att tända altarljusen. Så länge sångerna är nya kommer försångare att sjunga före även alla gemensamma ord. Vid gudstjänster brukade Kalle troget sitta rätt långt bak på höger sida, närmast mittgången – på den plats han suttit som barn med sina föräldrar. Han satt avslappnad, med rak rygg och fötterna stadigt mot golvet. Händerna var alltid varsamt knäppta i knäet. När han så med hela sin varelse vände sig till det goda, bad, ja, då lyste det om honom av ett inre ljus. Där fanns en stilla susning av frid – en gudsnärvaro, som blev än starkare när han stilla gått fram och med glädje tog emot nattvardens bröd och vin. Jag hoppas att också du, i denna vår gemensamma mässa, ska få erfara något av den fridfulla närvaron – för att hämta kraft att göra skillnad i vårt samhälle och vår värld.

Susanne Grimheden

Länk till mässa på S:t Olofsdagen 2022 i S.t Olofs kyrka