Pilgrimsvägen

Handledning – innehållsförteckning

Första delen:

 1. En ny handledning för Pilgrimsvägen växer fram

Andra delen:

 1. Vision och ledord
 2. Att vara pilgrim
 3. Pilgrimsvägen Skåne Blekinge – Hälsa
 4. Pilgrimsvägen Skåne Blekinge – Hållbarhet
 5. Pilgrimsvägen Skåne Blekinge – Historia
 6. Pilgrimsvägen Skåne-Blekinge – Dialog

Tredje delen:

 1. Hur en pilgrimsvandring kan gå till
 2. Att vandra till heliga platser
 3. Att vandra en berättelse
 4. Att vandra med ledord
 5. Pilgrimsvandring för alla – funktionsvariationer och särskilda behov
 6. Pilgrimsvandring, undervisning och andlig fördjupning för vuxna
 7. Pilgrimsvandring med barn, unga och konfirmander
 8. Pilgrimsvandring med fokus på diakoni, hälsa, rehabilitering, själavård
 9. Pilgrimsvandring med fokus på klimat, rättvisa och fred
 10. Pilgrimsvandring med fokus på ekumenik
 11. Pilgrimsvandring i gudstjänstliv och kyrkoår

Fjärde delen:

 1. Att vara Pilgrimsförsamling
 2. Lunds stifts pilgrimscentrum Liberiet och Killans bönegård
 3. Organisationsplan
 4. Arbetsplan: Utvecklingsarbete för Pilgrimsvägen Skåne Blekinge
 5. Praktiska riktlinjer för leder, märkning och logotyper
 6. Kommunikationsplan
 7. Kartor och information
 8. Utbildning