PaxWalk – en ny hemsida

Under 2023 kommer vi att arbeta fram en ny hemsida för Pilgrimsvägen Skåne Blekinge. Denna kommer att vara integrerad i en nationell pilgrimssida som hanteras av föreningen PaxWalk, den pilgrimsförening som Pilgrimscentrum i Lund var med om att bilda under 2019. Genom att utveckla en gemensam plattform hoppas vi kunna skapa större möjligheter för fler människor att hitta information om pilgrimsvandringar och pilgrimsliv i Norden. Vi hoppas också kunna förenkla, effektivisera och samtidigt sänka kostnaderna. För dig som söker information om Pilgrimscentrum Liberiet eller pilgrimsvandring i Lunds stift, Skåne och Blekinge, kommer du att kunna hitta detta både genom att söka på vår nuvarande adress www.pilgrimsvagen.se och paxwalks nya adress. Kartorna kommer som förut att finnas på paxwalks kartplattform outdoor active men även den kommer att förbättras och göras mer attraktiv.

Vi hoppas att du ska finna den nya hemsidan lättanvänd och inspirerande.