Böner – till förbön och meditation mm

 

 

VÄGEN TILL LIVET – Texter från 4 i påsktiden – 16-18/5

T 16/5                 Bekymmerslöshet                      1 årg GT

DAGENS BÖN
Pilgrimsvandrare samlas i Karlskrona
Roma resistance day

Vi ber

om bekymmerslöshet och sinnesro,

för pilgrimsjubileet som inleds denna dag,

för alla de förhoppningar och förväntningar

som vi har inför de kommande dagarna,

för alla som förbereder sig inför sin vandring,

för alla som samlas i Karlskrona,

för alla kyrkor i Karlskrona.

Vi tackar för det arbete som lagts ner

på att skapa Pilgrimsvägen Skåne Blekinge,

för alla de många timmars arbete,

allt vandrande, alla samtal, som gjort pilgrimsvägen möjlig.

Vi ber för pilgrimer i världen:

Idag ber vi för romer och resandefolk,
de som genom historien tvingats bli

ofrivilliga pilgrimer utan land.

***

För världens vandringsfolk,
för alla ofrivilliga pilgrimer, ber vi.
För romer och resandefolk ber vi.
De är ditt folk.
För de samhällen som förslavat, diskriminerat
och förföljt folkgrupper som inte erkänts som likvärdiga, ber vi.
Vi ber om uppbrott och befrielse,
vi ber om omvändelse och förvandling.
Ge oss kraft att vandra
i solidaritet med alla som inte tillåts slå ner sina bopålar
och finna ett hem,
med alla som aldrig tillåts höra till
och inte får känna sig trygga.

F 17/5                 Långsamhet                                 1 årg Ep

DAGENS BÖN
Första vandringsdagen – från Karlskrona
Therese Lisieux av Jesusbarnet

Internationella dagen mot homofobi
Norges nationaldag

Vi ber

om långsamhet och uthållighet,

för den första vandringsdagen på Eginoleden,

för pilgrimerna och församlingarna längs vägen,

för Nättraby kyrka,

för pilgrimsledare och frivilliga som bistår vandrarna på vägen.

Vi ber för pilgrimer i världen:

Idag ber för dem som färdas till klostret Jasna Gora i Czestochowa,

och andra pilgrimsmål i vårt grannland Polen.

***

Inför det heliga barnet
ber jag att få leva i kärlek.
Han ensam kan förvandla mitt hjärta.
Min sanning är förborgad i honom.
Min skatt är hos honom.

 

L 18/5                 Andlighet                                     1 årg Ev

DAGENS BÖN
Erik den helige – kung o martyr

Vi ber

om andlighet och öppenhet,

för den andra vandringsdagen på Eginoleden,

för pilgrimerna och för församlingarna längs vägen,

för Förkärla och Listerby kyrka,

för pilgrimsledare och frivilliga som bistår vandrarna på vägen.

Vi ber för pilgrimer i världen:

Idag ber vi för den som färdas till Uppsala domkyrka.

Vi ber för Riksförbundet Pilgrim i Sverige.

***

Låt din vilja ske.
Jag vill ödmjuka mig,
som flöjten ödmjukar sig för tonen
som den skapats att frambringa.

Tonen som är flöjtens bestämmelse.
Tonen som fanns före flöjten
och som lärde den att vara flöjt.

ATT VÄXA I TRO – Texter från 5 i påsktiden – 19-25/5

S 19/5                 Delande                                         2 årg texter

DAGENS BÖN

Vi ber

om delande och gästfrihet,

för den tredje vandringsdagen på Eginoleden,

för pilgrimerna och för församlingarna längs vägen,

för Hjortsberga, Edestad och Heliga Kors kyrka i Ronneby,

för pilgrimsledare och frivilliga som bistår vandrarna på vägen.

Vi ber för pilgrimer i världen:

Idag ber för pilgrimsrörelsen i Danmark,

för Sankt Albani kyrka och Odense domkyrka,

där Knut den helige mördades och ligger begraven.

***

Herre, Jesus Kristus, du som alltid står på de utsattas sida.
Ge oss urskillningens förmåga.
Kalla din kyrka att följa dig.
Kalla din kyrka bort från maktspel,
bort från den kristendom
som fått legitimera våld och orättvisor.
Kalla din kyrka till lyhördhet och ödmjukhet,
till dialog med världen i all dess mångfald,
till samverkan med alla goda viljor för ett bättre liv för alla.
Kalla din kyrka till lärjungaskap och led oss,
bär oss och bevara oss i ditt ljus –
också när priset blir högt.
Amen.

M 20/5               Frihet                                              3 årg GT

DAGENS BÖN

Vi ber

om friheten i gemenskapen med dig,

för den fjärde vandringsdagen på Eginoleden,

för pilgrimerna och för församlingarna längs vägen,

för Saxemara och Bräkne Hoby kyrka,

för pilgrimsledare och frivilliga som bistår vandrarna på vägen.

Vi ber för pilgrimer i världen:

Idag ber vi för de ofrivilliga pilgrimerna,
flyktingar som söker sig en fristad i nya länder,

och minns de svenskar som

sökt frihet och ett bättre liv på andra sidan havet.

***

Herre, vi ber om kyrkans omvändelse.
Må vi finna dig, Herre, där du väntar på oss –
i vägkorset där de hemlösa pilgrimerna möts,
i flyktinglägret, i fängelserna, på socialkontoren,
i de hemlösas otrygga liv på gatan.
Kom Herre! Bygg upp din kyrka!
Gör oss till redskap för din fred!
Amen.

T 21/5                 Enkelhet                                        3 årg Ep

DAGENS BÖN
Internationella mångfaldsdagen

Vi ber

om enkelhet och lätthet,

för den femte vandringsdagen på Eginoleden,

för pilgrimerna och för församlingarna längs vägen,

för Åryd, Hällaryd och Karlshamns kyrka,

för pilgrimsledare och frivilliga som bistår vandrarna på vägen.

Vi ber för pilgrimer i världen:

Idag ber vi för alla som vandrar för fred och rättvisa.

Vi ber för kyrkornas världsråds inbjudan till

”a pilgrimage for justice and peace”.

***

Gud, i dig har mänsklighetens och världens mångfald sin klangbotten.
Endast i dig förstår vi rikedomen, skönheten och harmonin i livet.
Du är bortom varje människas fattningsförmåga –
endast i summan av det hela, i ljuset av ditt ofattbara skapelseverk
i hela dess gränslösa rikedom kan vi ana ditt väsen.
Öppna oss för din rikedom.
Amen.

O 22/5                Tystnad                                          3 årg Ev

DAGENS BÖN
Internationella dagen för biologisk mångfald
Christian de Chergé och bröderna i Thibhirine – martyrer

Vi ber

om lyssnande tystnad,

för den sjätte vandringsdagen på Eginoleden,

för den första på Paradisvägen.

för pilgrimerna och för församlingarna längs vägen.

för Asarums, Elleholms och Mörrums kyrka.

för Kyrkhults kyrka, för kyrkorna i Olofström och Jämshög.

för Jämshögs folkhögskola,

för pilgrimsledare och frivilliga som bistår vandrarna på vägen.

Vi ber för alla pilgrimer i världen.

Vi ber om möjlighet för alla,

Även för dem med funktionsvariationer,

att vara pilgrimer och söka dig i vandringen.

***

Gud, i den globala miljökrisens tid är det lätt att förlora allt hopp.
Finns det något jag kan göra som inte är verkningslöst?
Kan jag agera på ett sätt som leder till förändring?
Jag vet inte, Herre, men jag vet att tvivlet förlamar
och leder till maktlöshet.
Hjälp mig därför att stå fast i viljan att göra vad jag kan.
Hjälp mig att verka för ett hållbart samhälle.
Hjälp mig att leva på ett sådant sätt
att jag så långt det är möjligt bidrar till livet –
och inte till att det förstörs.

T 23/5                 Bekymmerslöshet                     1 årg GT

DAGENS BÖN
Pär Lagerkvist födelsedag

Vi ber

om lätta hjärtan och öppna händer,

om bekymmerslöshet för denna dag,

för den sjunde vandringsdagen på Eginoleden, andra på Paradisvägen.

för pilgrimerna och för församlingarna längs vägen,

för Gammalstorps och Vånga kyrka,

för pilgrimsledare och frivilliga som bistår vandrarna på vägen.

Idag ber vi för Vadstena Pilgrimcentrum

och för Birgittaklostret i Vadstena.

Vi ber för pilgrimslederna genom Växjö och Linköpings stift.

Vi ber för det heliga Hjärtats kloster vid Omberg,

Liksom för Nydala klosterkyrka och kyrkoruinen i Alvastra.

***

Jag bär på en törst,
en törst efter liv,
ett verkligt liv,
fullt av liv.

Jag lever i torka,
en torka inom mig.
Jag bär stora ytor,
vida marker
som väntar.

Jag bär på en längtan
att bli fri,
att brista ut
som ett träd,
i glädje
och dricka liv
i djupa klunkar.

Kom: Helige Ande.

F 24/5                 Långsamhet                                 1 årg Ep

DAGENS BÖN

Vi ber

om tålamod och långsamhet,

för den åttonde vandringsdagen på Eginoleden, tredje på Paradisvägen,

för pilgrimerna och för församlingarna längs vägen,

för S:ta Gertruds kyrka i Ysane, Mjällby kyrka och S:t Nicolai i Sölvesborg,

för S:ta Ursula kyrka och källa på Ivön och för Biskopskällaren.

för pilgrimsledare och frivilliga som bistår vandrarna på vägen.

Vi ber för världens pilgrimer.

Idag ber vi för alla som färdas på de olika vägarna

i Spanien till Santiago de Compostela.

***

Jag bär dig, Kristus, inom mig.
Jag är ett med den väntande världen.
Min längtan är som jorden, tung och mättad.
Som ett svårmod fullt av törst.
Du är i månskenet över de öppna fälten,
du är i ljuset längsmed horisontens
mörka kant.

Du är i ljudet av vind
som rör sig genom natten.
Du är i min bön, i mitt hjärtas oro.
Du är i skapelsens liturgi,
där orden blir genomskinliga
som luft och vatten.

Ja, där bönen blivit luft och vatten,
himmel och jord din lovsång,
mitt eget jag en del av det stora hela,
allt sammanstrålande i rörelsen bortom.
Till denna fria avskildhet –
vill jag komma för att uttyda ditt heliga namn.
Amen.

L 25/5                 Andlighet                                      1 årg Ev

DAGENS BÖN
Beda Venerabilis – präst o kyrkolärare

Vi ber

om andlighet och förnyelse,

för den nionde vandringsdagen på Eginoleden, fjärde på Paradisvägen, första på Österlen och Birgittavägen.

för pilgrimerna och för församlingarna längs vägen,

för Bäckaskog, Gualöv och Kiaby kyrka,

för Skånes Fagerhults kyrka, för Värsjö och Åsljunga småkyrka och för Örkelljunga kyrka,

för Södra Mellby kyrka, S:t Nicolai kapell på Knäbäckshusen, Baskemölla kapell och S:t Nicolai kyrka i Simrishamn.

för pilgrimsledare och frivilliga som bistår vandrarna på vägen.

Vi ber för världens pilgrimer,

för pilgrimsrörelsen på de brittiska öarna, och vi för Canterbury och andra viktiga pilgrimsmål,

för kommuniteten på Iona. Välsigna de pilgrimer som färdas dit.

 

***

Verka i vansinnet,
du som övervann mörkret med ditt ljus!
Verka i rädda och misstrogna sinnen.
Verka i hatets och föraktets förstenade hjärta.
Verka i våldet.
Verka i likgiltighetens och uppgivenhetens tystnad.
Verka i den kränkta kroppen.
Verka i sorgens och förtvivlans ensamhet.
Verka i förtryckets och exploateringens mekanismer.
Verka i oss alla – väck kärleken inom oss till liv.
Amen.

BÖNEN – texter från bönsöndagen 26-29/5

S 26/5                 Delande                                         2 årg texter

DAGENS BÖN

Vi ber

om att få vara delande med varandra,

för den tionde vandringsdagen, dag fem på Paradisvägen,

dag två på Österlen och på Birgittavägen,

för pilgrimerna och för församlingarna längs vägen,

för Fjälkinge, Nymö, Rinkaby och Åhus kyrka,

för Rya kyrkoruin, för Gladsax, Östra Tommarp och östra Vemmerlövs kyrka.

för pilgrimsledare och frivilliga som bistår vandrarna på vägen.

Vi ber för världens pilgrimer, för den tyska pilgrimsrörelsen,

för de många pilgrimsvägarna genom Tyskland,

för Pilgrimskyrkorna i Hamburg, Bremen och Aachen.

Vi ber också för den franska pilgrimsrörelsen och för pilgrimsmålen i Frankrike:
för katedralerna i Notre Dame, Chartres och Lourdes,

För kommuniteten i Taizé.

***

Herre,
när världen tycks falla handlöst i mörker –
ge din kyrka kraft att vittna
om din kärlek som överstiger allt förnuft.
Amen.

M 27/5               Frihet                                              3 årg GT

DAGENS BÖN
Augustinus av Canterbury – biskop
Jean Calvin – reformator
Paul Gerhardt – psalmförfattare, dör d 27 1676

 

Vi ber

om frihet och äkthet,

för den elfte vandringsdagen,
dag sex på Paradisvägen,
dag tre från Österlen och på Birgittavägen,

för pilgrimerna och för församlingarna längs vägen,

för Furuboda skola och för Maglehems kyrka,

för Gråmanstorps och Klippan Sankt Petri kyrka,

för Sankt Olofs kyrka och källa.

för pilgrimsledare och frivilliga som bistår vandrarna på vägen.

Vi ber för den norska pilgrimsrörelsen
och för alla pilgrimer som färdas till Nidaros.

Vi ber för de svenska Olofslederna:
Romboleden, Stråsjöleden, Sankt Olavsleden med flera.

***

Gode Gud,
mina tankar irrar,
oräkneliga och otyglade.
Samla dem!
Strid för mig!
Gör slut på tumultet som förvirrar mig så.
Mitt hjärta är splittrat
av tusen önskningar och rädslor.
Om det ändå bara vore din boning!

Låt mig komma till mig själv:
Den jag är i din likhet.
Ansikte mot ansikte med dig.
Den som är min rätta vilja
och bär mitt sanna namn.
Amen.

T 28/5                 Enkelhet                                        3 årg Ep

DAGENS BÖN 

Vi ber

om avskalad enkelhet,

för den tolfte vandringsdagen,

dag sju från Kyrkhult,

dag fyra från Österlen och på Birgittavägen,

för pilgrimerna och för församlingarna längs vägen,

för Brösarps, Eljaröds och Andrarums kyrka,

för Mariavalls kloster,

för Västra Sönnarslövs och Stenestads kyrka.

för pilgrimsledare och frivilliga som bistår vandrarna på vägen.

Vi ber för Pilgrimsfirandet runt Lunds domkyrka som inleds idag:

för Guds vandringsfolk – för enhet och samhörighet

och för Lunds kristna råd.

Vi ber för pilgrimsmålen i det heliga landet:

för via Dolorosa, Gravkyrkan, Födelsekyrkan, dopplatsen, frestelseberget
och alla andra platser som vi förknippar med Jesu liv.
för alla som verkar i det heliga landet för att vittna

om Kristi kärlek och för att tjäna pilgrimer,

för de levande stenarna i det heliga landet.

***

Hjälp oss, Herre, att ta ställning
för gemenskap och tillsammanskap.
Kom till de rädda och ensamma!
Hjälp oss att aldrig glömma
att godhet har makt över ondskan.
Amen.

O 29/5                Tystnad                                          3 årg Ev

DAGENS BÖN
Euthymos Agritellos – martyr

Vi ber

om stillhet och tystnad,

för den trettonde vandringsdagen,

dag åtta från Kyrkhult,

dag fem från Österlen och på Birgittavägen.

Vi ber om andlig fördjupning och ökat engagemang i församlingarna.

Vi ber över de heliga platser som finns i våra liv.

Vi ber för pilgrimerna och för församlingarna längs vägen.

Vi ber för Fränninge kyrka. För Kågeröds, Halmstads och Sireköpinge kyrka.

för pilgrimsledare och frivilliga som bistår vandrarna på vägen.

Vi ber för världens pilgrimer.

Vi ber för de många pilgrimsmål i Syrien, Irak och andra länder i Mellanöstern

som hotas av krig och förstörelse.

Vi ber för de kristna som förföljs och dödas för sin tros skull.

Vi ber om solidaritet och medmänsklighet mellan människor.

***

Skapare, du gav oss den höga ljusgenomsköljda himlen,
vad underbart världen tecknas mot den.
Du gjorde rymden till ett löfte.

Om du är Havets Herre, då känner du gåtan –
gåtan som är större än alla tänkbara svar.
Om du är Havets Herre och härskare,
och kan tyda dess ändlösa djup,
då måste du vara Gud.
Då är du gåtan – och dess svar.
Och jag den som står vid havets rand
och vid himlens.

Jag söker mina beröringspunkter med dig,
i min förbundenhet med allt som är,
söker ditt ansikte i världens,
i den kosmiska ensamhetens längtan
efter samhörighet.
Amen

HERRE ÖVER ALLT – Texter från Kristi Himmelsfärds dag 30/5-1/6

T 30/5 Kr Him  Bekymmerslöshet                     2 årg texter

DAGENS BÖN
Jeanne D’Arc – martyr

Vi ber

om förmågan att vila i tillit och bekymmerslöshet,

på Kristi himmelfärds dag ber vi om tro på att du är oss nära,

för den fjortonde vandringsdagen,

dag nio från Kyrkhult,

dag sex på Birgittavägen och från Österlen,

första vandringsdagen på Mariavägen liksom på Sankta Magnhilds väg,

Vi ber för Sankt Thomas katolska församling i Lund,

för kyrkans unga ledare,

för barmhärtighet och omsorg om de sjuka,

för pilgrimerna och för församlingarna längs vägen,

för Vollsjö, Östra Kärrstad och Brandstad kyrka,

för Öveds, Björka och Vadensjö kyrka

och för kyrkorna i Landskrona, särskilt pilgrimskyrkan Sofia Albertina,

för Sankt Olofs kyrka och källa i Hallaröd

och för Åkersbergs stiftsgård, Frihetens kapell och för Höörs kyrka,

för Sankta Katarina kyrkoruin, för Trelleborgs kyrka, Fru Alstad kyrka och Börringe kloster.

Vi ber för världens alla pilgrimer, för den italienska pilgrimsrörelsen,

För den franciskanska pilgrimsrörelsen och alla pilgrimsleder i Italien,

för dem som färdas till staden Rom, till Petri och Pauli gravar.

Vi ber för påven och för den katolska kyrkan –

för vilja och förmåga att fortsätta på försoningens och enhetens väg.

***

Du som sprängt rummets och tidens gränser
och upphöjt Kristus till din högra sida.
Möt oss i vår längtan!
Han gick före oss –
han öppnar himmelens portar!
Han ska komma åter –
för att vi ska få vara där han är!

Bed för oss Herre – bed för alla genom oss
som du kallat till lärjungaskap.
Välsigna oss Herre – välsigna alla genom oss
som du sänt att ge frihet åt de fångna.
Låt oss bli tecken för din närvaro i världen –
låt din vilja ske med oss.
Amen.

F 31/5                 Långsamhet                                 1 årg Ep

DAGENS BÖN
Vita bandens dag – minnet av Prijedor
Jungfru Maries besök hos Elisabeth

Vi ber

Om uthållighet och långsamhet,

För den femtonde vandringsdagen,

dag tio från Kyrkhult,

dag sju på Birgittavägen och från Österlen,

andra vandringsdagen på Mariavägen liksom på Sankta Magnhilds väg.

Vi ber för den teckenspråkiga gruppen och
för de pilgrimer som idag börjar vandra från Malmö till Lund.

Varje steg är en lovsång till dig – ta emot oss och all vår längtan.

Vi ber om Livsmod, andlig hälsa och motståndskraft.

Vi ber om skapelsens befrielse och upprättelse,

om ett hållbart samhälle och hållbara livsmönster.

Vi ber för pilgrimerna och för församlingarna längs vägen,

för Harlösa kyrka och för Barsebäcks kyrka,

för S:ta Magnhilds kyrka och källa i Fulltofta

och för S:ta Annas kyrka i Lyby,

för Genarps kyrka

och för pilgrimskyrkorna i Malmö:

Sankt Johannes, Sankt Petri, Sankt Pauli och Kirsebergs kyrka.

Vi ber för pilgrimerna i världen.

Vi ber för den nya pilgrimsvägen Saint Olav waterways

som leder över Östersjön till Finland och vidare till Ryssland.

Vi ber för alla pilgrimer i Ortodoxa länder

och för alla de heliga platser som de söker sig till,

för pilgrimer i Östeuropa, i Mellanöstern, på Balkan och i Afrika.

***

Jesus, jag söker dig.
Jag söker dig i mötet med dem jag lever mitt liv med.
Jag söker dig i främlingen.
Jag söker dig i välbekanta ansikten.
Jag söker dig i vännen.
Jag söker dig i fienden.
Led mig genom alla mina medmänniskor
till det möte med dig som gör
att jag kan finna mig själv –
och din närvaro i mig.
Amen

L 1/6                   Andlighet                                      1 årg Ev

DAGENS BÖN
Justinus – martyr
Watchman Nee – martyr
Globala föräldradagen

Vi ber

om andlig klarsyn.

För sextonde vandringsdagen,

dag elva från Kyrkhult,

åttonde på Birgittavägen och från Österlen,

tredje på Mariavägen och från Sankta Magnhilds väg,

första dagen på Barmhärtighetens väg från Malmö.

Varje steg är en lovsång till dig – ta emot oss och all vår längtan.

Vi ber om en kyrka öppen för alla människor,

en mötesplats för fördjupning och engagemang i livet.

Vi ber om att kyrkan ska finna enhet i den gemensamma bönen.

Vi ber om den heliga Andes kraft.

Vi ber för pilgrimerna och för församlingarna längs vägen,

för Silvåkra, Torna Hällestad, Dalby och Hardeberga kyrka.

Vi ber för för Rögle kloster.

Vi ber för Gödelövs kyrka, för Löddeköpinge och Borgeby kyrka

för Bergakyrkan i Bjärred, Burlövs och Görslövs kyrka.

för pilgrimsledare och frivilliga som bistår vandrarna på vägen.

Vi ber för alla pilgrimer i världen.

Vi ber för de pilgrimsvägar och heliga platser som

finns i Mexico, Brasilien, El Salvador och Costa Rica,

i USA och Canada och på många andra platser

i Nord och Sydamerika.

***

Jag är i vinden som andas på sjön,
jag är i vågen på havet.
Jag är i viskningen i löven som rasslar,
jag är i solens ljus.
Jag är i månens och stjärnornas strålar,
jag är kraften i träden som växer.
Jag är i knoppen som slår ut i blom,
jag är rörelsen i laxen som simmar,
jag är snabbheten i hjorten som springer.
Jag är styrkan i oxen som drar plogen,
jag är storheten i den mäktiga eken.
Och jag är i tankarna hos alla människor
som prisar min skönhet och nåd.

HJÄLPAREN KOMMER – Texter från söndagen före pingst 2/6

S 2/6                   Delande                                         2 årg texter

DAGENS BÖN

Vi ber

om vilja att dela och ge vidare,

för den sjuttonde vandringsdagen,

dag tolv från Kyrkhult,

nionde dagen på Birgittavägen och från Österlen,

fjärde på Mariavägen och från Sankta Magnhilds väg,

andra dagen på Barmhärtighetens väg från Malmö.
För pilgrimsvandringar från Torns församling och Staffanstorp.

För att alla ska komma tryggt fram till högmässan i Lund,

för en glädjerik gudstjänst,

för Pilgrimsvägens framtid,

att den får vara ett tecken på en levande kristen gemenskap,

öppen för Gud och för världen,

i ständig bön och solidarisk med de minsta i samhället.

Vi ber och tackar för pilgrimers möten och delade glädje.

Vi ber om välsignelse över alla som arbetat för att möjliggöra Pilgrimsjubileet

och alla vandringar, för hela vårt stift och alla dess församlingar.

Vi ber för pilgrimerna och för församlingarna längs vägen.

Vi ber för Flädie, Fjelie och Uppåkra kyrka.

Vi ber för alla kyrkor i Lund och särskilt kyrkorna längs Pilgrimsvägen:

Sankt Knuts kyrka, Helgeands kyrka, Petersgården och Klosterkyrkan.

Vi ber för Lunds domkyrka och för hela Lunds stift.

***

Kom med din fred.
Kom med din försoning.
Kom med helig frihet.
Kom med rättvisa åt alla människor.
Amen.