Hur en pilgrimsvandring kan gå till

En pilgrimsvandring kan se ut på många olika sätt.

Vandringen kan pågå i dagar och veckor och sträcka sig över långa sträckor, men den kan lika gärna vara kort, kanske bara några timmar lång och föra oss runt ett kvarter eller en kyrkogård. Det viktiga är inte hur långt eller länge man går utan vad som sker på insidan medan man går. För en del kan det räcka att vandra långsamt och meditativt in i mitten på en labyrint vid en kyrka eller med frälsarkransen i handen runt en sjö eller en park.

Likväl är den yttre vandringen viktig. Det är redskapet som hjälper vandraren att nå närvaron i steget och i sig själv. De sju nyckelorden: frihet, enkelhet, tystnad, bekymmerslöshet, långsamhet, andlighet och delande kan fungera som hjälp för att hitta in till vår egen längtan, att nå fram till våra egna djupaste behov. Orden hjälper oss att se de mest grundläggande andliga behov som vi delar med varandra – oberoende av vem vi är och vilken religion vi tillhör.

Det finns också andra sätt att skapa en förståelse av vandringen. Bibeltexterna hjälper oss ofta att hitta kopplingar mellan vandringen och vårt eget liv. De sätter in vandringen i trons sammanhang. Vi vandrar ju med Gud, med Jesus, Moses och Guds folk, med Abraham och hans söner, med Adam och hela skapelsen. Vandringen kan därför också hjälpa oss att se bibeltexterna med nya ögon.

Ett sätt att förstå vandringen är som en solidaritetshandling. Vi vandrar i bön för världen. Vägen vi går beskriver vår samhörighet med andra. Platserna vi stannar på förbinder oss med andras liv. Uppbrottet berättar om människors osäkra villkor, ”hemkomsten” till kyrkan berättar om sökandet efter ett bättre liv. Att vandra med de hemlösa i en stad betyder att vi för ett ögonblick får se världen från deras perspektiv.

Att vandra ensam

Man kan ge sig av som pilgrim ensam eller tillsammans med andra. Att vandra alldeles ensam gör förstås pilgrimen mer sårbar och medveten om hur mycket hon behöver andra människors omsorg och gemenskap. Det kan vara en välsignelse att bli påmind om det i en tid då mycket går ut på att klara sig på egen hand.

Den som vandrar ensam eller med en vän bestämmer givetvis själv hur vandringen ska gå till. Att vandra ensam längs Camino de Santiago de Compostela är något annat än att vandra ensam längs Pilgrimsvägen Skåne Blekinge. I Spanien finns en struktur av härbärgen och andra boenden, en tydligt markerad led och många människor som kan vara till hjälp längs vägen. En vandring längs Pilgrimsvägen Skåne Blekinge är förmodligen ett större äventyr trots att man befinner sig på ”hemmaplan” eftersom strukturen ännu inte är fullt utbyggd.

Här krävs det att ha koll på kartan och att ha planerat för sina övernattningar, sin mat och andra behov. Många gånger är kanske det lättaste att ta med sig stormkök och tält.

Att vandra tillsammans

Den som inte vill eller vågar ge sig av på egen hand kan följa med på en arrangerad pilgrimsvandring. Här på Pilgrimsvägens hemsida lägger vi ut alla vandringar som erbuds i vårt stift efterhand som de rapporteras till oss. Här finns både långa och korta vandringar, på olika platser i Skåne och Blekinge.

När man anmäler sig till en arrangerad vandring erbjuds man att ta del av ett bestämt färdigt upplägg och får vandra med pilgrimsledare som visar vägen och håller ihop vandringen. Fördelen med att vandra i grupp är att man kan vila i vandringen på ett annat sätt än när man måste ta alla beslut själv. Det som till det yttre är en stor frihet när man vandrar ensam kan bli till en inre frihet när mycket redan är bestämt av andra.

Att leda en pilgrimsvandring

Det är stor skillnad på att gå med och att leda en pilgrimsvandring. Pilgrimsledaren har ett ansvar för andra och försöker erbjuda ett sammanhang för deras pilgrimslängtan, snarare än för sitt eget. Samtidigt är det en stor nåd och en fantastisk upplevelse att få vara den som leder en grupp. När vi sätter fokus på andras upplevelser så ser vi vägen genom deras ögon. Som pilgrimsledare kan vi därför få mycket tillbaka också för egen räkning.

Det är viktigt att vara förankrad i ett ”pilgrimstänk” när man ska leda en pilgrimsvandring. Det handlar om att ha en praktisk kunskap om hur en vandring kan utformas för att bli bra, vad som behövs av förberedelser, packning, mat, hälso- och säkerhetstänk, osv. Det handlar om att ha en förståelse för gruppdynamik och enskilda människors andliga, psykiska och kroppsliga behov, och att ha en kunskap om hur man kan använda bibeltexter, kyrkor, böner, samtal för att skapa något som kan bli meningsfullt. Men det handlar också om att ha en egen reflektion kring pilgrimslivet och att ha gjort egna erfarenheter, att ha kunskap om pilgrimshistoria, en förankring i ett bedjande liv och en trosgemenskap.

Alla har inte lika mycket av allt detta och ingen är någonsin fullärd. Ju mer erfarenhet vi får desto bättre kan vi fungera som pilgrimsledare. Viktigast är kanske att vi alltid ingår i en lärande gemenskap med andra, en pilgrimsgrupp eller en församling. Att vara pilgrimsledare är inget vi är på egen hand.

Pilgrimsplats Liberiet erbjuder flera vägar till fördjupning för personer som vill vara pilgrimsledare: pilgrimskatekumenat, medvandrarskapet, pilgrimsledarutbildning. Vi erbjuder också fortbildning för församlingar som vill arbeta med pilgrimsvandring. Du kan läsa mer om det här.