Aktuellt pilgrimsnätverket

Aktuellt Pilgrimsnätverket

Kring Pilgrimsvägen Skåne Blekinge finns ett nätverk av aktiva personer och församlingar som möts för att samordna och utveckla arbetet med pilgrimsvägen. Här presenteras en del av de möten som är inplanerade under de närmaste månaderna.

I ett tidigare nyhetsbrev har det skrivits att en enkät skall skickas ut under våren som ett led i en inventering av pilgrimsarbetet i stiftet. Denna enkät är ännu inte färdig men kommer att skickas ut så snart det går. Jag vill be om er medverkan – den är viktig!

Det arbetas just nu med olika strukturfrågor kring pilgrimsvägen. Hemsidan uppdateras och presentationen av lederna kommer att förenklas. Organiseringen av pilgrimsnätverket kring lederna kommer också att göras till föremål för en prövning. Hur gör vi så att det funkar enkelt och smidigt? Vad behövs för att lokalt hålla pilgrimsarbetet levande? Vad krävs för att ideella och anställda ska kunna samverka bra? Hur bjuder vi in? Etc. Detta är viktiga frågor som vi kommer att arbeta med under lång tid.

Samtidigt pågår ett arbete med att planera för pilgrimsplats Liberiets återöppnande.

Pilgrimsplats Liberiet är också involverad i det rikstäckande och nordiska pilgrimssamarbetet. inte minst för arbetet med att utveckla leder och kartlösningar är detta en viktig plattform. Målet och förhoppningen är att skapa en gemensam led- och kartlösning, som administreras utifrån en gemensam organisation. Allt för att erbjuda bästa möjliga service för pilgrimer längsmed lederna.

Minnesanteckningar från rådslag Pilgrimsplats Liberiet
21/11 2017

Januari

14 januari                                     Möte med pilgrimsgruppen i Helgeand och S:t Peters kloster

17 februari       17.00                  Referensgrupp Medvandrarskapet Domkyrkforum

18 januari        16.00                  Möte med S:t Johannes pilgrimsgrupp S:t Johannes kyrka Malmö

20 januari                                    Möte med Källstorps församling

24 januari         17.00                 Referensgrupp Medvandrarskapet Domkyrkoforum

25 januari         15.00                 Möte med pilgrimsnätverket Malmö

Februari

13 februari       17.00                  Pilgrimsledargrupp Liberiet Domkyrkoforum

15 februari                                    Besök Kivik – föreläsning om pilgrim

21 februari                                    Workshop inför interreligiös vandring i samarbete med Svenska kyrkan

i Malmö och Fryshuset Malmö, samt eventuellt andra

23-24 februari                              Stor pilgrimsmässa i Hamburg för den som är intresserad

26 februari                                    Pilgrim i Sverige, styrelsemöte, Stockholm

Ett möte med Pilgrim Österlen är ännu inte schemalagt.

Under våren kommer inbjudan till storsamling för alla som är aktiva i pilgrimsnätverket. Den 6 maj i Höör-Hallaröd.