Allmän information – program och teman

Pilgrimsjubileet firades dels runtom i stiftet genom de vandringar som gått från alla väderstreck, längs de olika lederna, mot lund. tillsammans blev det en  stjärnvandring som strålade samman vid Domkyrkan den 2 juni. Startdatum för den första vandringen var den 16 maj i Karlskrona. Det fanns de som vandrade från dag 1 i Karlskrona till sista dagen i Lund, andra vandrade kortare etapper. När alla grupper räknats samman var det sju eller åtta grupper som var ute. Dessutom var det några som cyklade från Österlen. Och så fanns det en teckenspråkig grupp. Mer information hittar du här.

Mellan den 28/5 och den 2/6 pågick också aktiviteter runt domkyrkan som nådde sin kulmen när alla pilgrimer ankom dit på söndagen före pingst. Programmet var omfattande och ville  erbjuda något för de flesta. Här fanns program för barn och unga, för anställda och ideella, för gamla och nya pilgrimsintresserade. Det erbjöds fördjupning och vandringar, böner och gudstjänster. Vi hoppas att mycket av det som tagits fram för dessa dagar ska kunna utvecklas vidare och bli en del av Pilgrimscentrums fortsatta verksamhet. Läs mer här.

Vi samlas kring olika teman och ledord. Viktiga ord som vi vill reflektera över tillsammans är:

Vandringsfolket: Hur hänger pilgrimsrörelsen ihop med den kristna gemenskapen och den kristna gemenskapen med pilgrimsrörelsen? Kan vi lära oss något av pilgrimen om vad det är att vara kyrka? Kan vi lära oss något av kyrkan om vad en pilgrim är? Hur kan kyrkans längtan efter att söka ekumenisk gemenskap och enhet mellan samfund och människor inspirera och inspireras av pilgrimsrörelsen?

Livsmod: Hur kan pilgrimsvandringen hjälpa oss att få en större självförståelse och livskänsla? Hur kan den bidrar till återhämtning och andlig hälsa.

Växtkraft: Hur kan pilgrimsvandringen ge oss fördjupad förståelse av den kristna tron. Kan den vara en resurs för lärande och andlig kristen fördjupning genom tystnad, samtal, bön och gemenskap?

Motståndskraft: Hur kan pilgrimsvandring fungera som en solidaritetshandling med skapelsen och för rättvisa och fred? Vilka redskap erbjuder en i kampen för en bättre värld?

Mer tankar och fördjupning kring teman och ledord hittar du här.