Åryds kyrka / Åryd´s Church

Gudspärlan

Allt som oftast möter man en människa med ett färgglatt radband i handen eller runt armen. Pärlbandet Frälsarkransen skapades av biskop Martin Lönnebo och bärs av den som vill påminna sig om Gud i vardagen. Den största av alla pärlorna är den gyllene Gudspärlan som är början och slutet på radbandet.

Att vandra in i Åryds kyrka är som att vandra rakt in i Gudspärlan. I korets tak strålar solstrålarna ner över altaret och får hela rummet att skimra. Den gyllene färgen är en symbol för Guds närvaro. Den andra färgen i kyrkan är den blå. I Frälsarkransen finns också bekymmerslöshetens pärla, blå som himlen och havet, och en ökenpärla som bär ökensandens färg.

Varje människa hamnar någon gång i livets öken, på en plats där det är svårt att leva. På de blå bänkarna får pilgrimen vila en stund och bli buren av den heliga bekymmerslösheten, medan det gyllene rummet omsluter vandraren med Guds Närvaro.

 


The Pearl of God

Today in Sweden one often encounters a person with a colourful rosary in her hand or around her wrist. The string of pearl-beads, called the Pearls of Life, was created by bishop Martin Lönnebo and is carried by people to remind themselves of God in their everyday lives. The biggest of all its pearls is the golden Pearl of God that marks the rosary’s beginning and end.

To walk into Åryd’s Church is like walking right into the Pearl of God. From the chancel ceiling, the sunbeams shine down over the altar and make the whole room glimmer. The golden colour is a symbol of God’s presence. Blue is the other colour in the church. In The Pearls of Life there is also the Serenity Pearl, blue as the sky and the sea, and the Desert Pearl in the colour of desert sand.

At some point, everyone will find themselves in the desert of life, in a place where it is hard to live. In the blue pews the pilgrim can rest for a while and be carried by holy serenity, while the golden room embraces the pilgrim in God’s Presence.