Blogg: Magnus Malmgren

Kurser och utbildningar

Kurser Pilgrimscentrum arbetar ofta tematiskt. just nu pågår ett omfattande projekt i samarbete med Lund, Växjö och Linköpings stift kring klimatet. Information om detta finer du under fliken Walk for future. Pilgrimscentrum erbjuder regelbundet kurser och utbildningar för olika grupper. Vi anpassar gärna innehållet efter behov. Pilgrimsledarutbildning Just nu pågår planering av en omfattande pilgrimsledarutbildning […]

Llibre Vermell de Montserrat – en resa i rum och tid

  Genom ett större bidrag från Sodalitium Maius Lundense, har vi i Ensemble Vermell fått möjlighet att i projektform framföra musik från den medeltida handskriften ”Llibre Vermell de Montserrat” från c 1399. Klostret i Montserrat har anor från 800-talet  och är fortfarande en vallfärdsort för pilgrimer. Både texter och sånger är tillägnade Jungfru Maria, skrivna […]

Så här kan du vandra

I det engelska språket finns två olika benämningar på labyrint: ”maze” och ”labyrinth”. En ”maze” har blindgångar och återvändsgränder som gör att man kan gå vilse och hamna fel. En ”labyrinth”, däremot, har bara en enda väg in mot mitten. Vandringen mot centrum kan ta en stund om man går långsamt och meditativt, men man […]

Vandra med pilgrimens nyckelord

 

Media

Vandringstips

Material för kommunikation

Fotot med regnbågen är framtagen för arbetet med Pilgrim’s walk for future i Lunds stift. Bilder och logotyper får användas fritt i annonsering av event mm i anslutning till Walk for future 2021, men inte på något annat sätt. Annonsera gärna på web, i församlingsblad, etc. ByBroomé är fotografen som tagit bilden och och detta […]

Livsmodets väg – Höör

Livsmodets väg i Höör är en kort vandring med Pilgrimens nyckelord, som binder samman Stiftsgården Åkersberg och Höörs kyrka.

Lokal organisation

Den lokala organisationen ska också presenteras. Se detta avsnitt för mer information. Är under uppbyggnad.

Gör en kartläggning över markägare, kommunkontakter, tillstånd, med mera.

En styrka för Pilgrimsvägen Skåne Blekinge är att församlingarna har många lokala kontakter och en god förankring i loklasamhället. Därför är det värdefullt att använda sig av församlingsmedlemmar, förtroendevalda och personal för att hitta de kontakter med markägare, kommunresurser, organisationer, som kan vara av värde för Pilgrimsvägen Skåne Blekinge. Gör gärna en förteckning över vem […]