Barmhärtighetens väg

Birgittavägen Söder – Barmhärtighetens väg

Pilgrimsvägen Skåne Blekinge börjar i väster vid Sankt Johannes kyrka i Malmö. Hör kan pilgrimen som vandrar söderut vandra ner i den underjordiska stationen under kyrkan och fortsätta mot Danmark för att fortsätta sin vandring genom Danmark, kanske till Hamburg, Bremen och vidare. Pilgrimslederna går som ett nätverk genom Europa mot platser som lockar: Santiago, Rom, Assisi, Canterbury, Jerusalem.

För pilgrimen som kommer från andra hållet börjar leden här. Här kommer man upp på torget utanför kyrkan, där törnegrenarna som avbildas i stenläggningen påminner om att Kristus är närvarande, och att han dog på korset för människornas skull. På så vis anges redan vid startpunkten/slutpunkten i Malmö något av det tema som vandringen mellan Malmö och Lund har fått: Barmhärtighet.

Härifrån går pilgrimsvägen genom staden, via Sankt Petri kyrka, Sankt Pauli kyrka och Kirsebergs kyrka. Att vandra i staden som pilgrim är en mäktig upplevelse – att gå i tystnad och bön, mitt i strömmen av människor. Under vandringen mot Lund lämnar du stadens och motorvägens brus för mindre vägar över Kolböra mosse och Tirups örtagård innan du når Sydskandinaviens mäktigaste järnåldersskatt, Uppåkra.

Vid Lunds stadsgräns får du stanna upp vid Sankt Lars begravningsplats, som påminner om de människor som levde som patienter på Sankt Lars hospital, innan vägen går vidare in mot Lunds domkyrka, helgad åt Sankt Laurentius.

I länkarna vid sidan hittar du mer information om leden.