Barsebäcks kyrka / Barsebäck Church

Jakob

Strax innanför porten till Barsebäcks kyrka hälsar Jakob besökaren välkommen. Han är pilgrimernas eget skyddshelgon.

Jakob var son till fiskaren Sebedaios, bror till Johannes och en av Jesu närmaste lärjungar. Efter Jesu död och uppståndelse lät Herodes halshugga Jakob. Han var den förste av apostlarna som dödades. Så långt berättar Bibeln.

Men legenden berättar att Jakob dessförinnan for till Spanien för att missionera. Där hämtade han sju lärjungar som följde med honom tillbaka till Judéen. När Jakob blev dödad ska de sju ha tagit med sig kroppen i en båt som strandade vid kusten i nordvästra Spanien. Där begravde de honom i San (Sankt) Tiago (Jakob) de Compostela.

Jakob bär ofta pilgrimens alla attribut. Han bär hatt för att skydda sig mot solen och en mantel att svepa in sig i under kalla nätter. På fötterna har han skor, på ryggen en ränsel och i handen en stav. Staven påminner Jakob och alla andra pilgrimer om den Osynlige som hela tiden vandrar vid pilgrimens sida.

 


James

Just inside the doors of Barsebäck Church James, also known as Jacob, greets the visitor. He is the patron of the pilgrims.

James was the son of Zebedee the fisherman, brother of John and one of Jesus’ closest disciples. After Jesus’ death and resurrection Herode had James beheaded. According to the Bible he was the first of the apostles to be killed.

However, there is a legend that says that James had travelled to Spain earlier as a missionary. James assembled there seven disciples who followed him back to Judea. When James was killed the seven brought his body with them in a boat that was stranded on the coast in northwestern Spain. There they buried him in Sant (Saint) Iago (James/Jacob) de Compostela.

James often carries the attributes of a pilgrim. He wears a hat to protect himself from the sun and a cloak to wrap himself in when the nights are cold. He has shoes on his feet, a knapsack on his back and a staff in his hand. The staff is a reminder to James and all other pilgrims of the Invisible One who constantly walks beside every pilgrim.