Baskemölla kapell / Baskemölla Chapel

Min båt och ditt hav

”Hjälp mig, Gud”, bad en fiskare. ”Min båt är så liten och ditt hav är så stort.”

Här vid kusten finns ingen skärgård, inga öar att segla ut och vila på eller att läa bakom. Här är det antingen eller, land eller hav. Inga mellanting. Varje båt som ger sig ut från hamnen i Baskemölla har strax det bråddjupa vattnen under sig och det till synes oändliga havet framför sig.

Därför är detta en plats för insikt. För generationer av fiskarfamiljer som levde ute på havet men också för oss som idag vandrar längs stränderna när höststormarna ryter och vågorna dånar in över land. Insikten om min egen litenhet i ett oändligt universum.

 

 

My boat and your sea

“Help me, God”, a fisherman prayed. “My boat is so little and your sea is so vast.”

Here on the coast there are no islands, no skerries to sail out to, to rest upon or seek shelter from the winds at. This is either or, land or sea. Nothing in between. Every boat leaving the harbour at Baskemölla will soon have the precipitous waters underneath and the seemingly endless sea in front of her.

That is why this is a place for insight. It was for generations of fishing families who lived on the seas and it is for us who walk the shores today when autumn storms roar and waves crush in over land. The insight of my own smallness in an endless universe.