Bergakyrkan / Berga ChurchI Skåne blåser det mycket och ofta. Vindarna ligger på från havet i väster och drar in över det öppna, oskyddade landskapet. Genom tiderna har den kringbyggda gården gett skåningen ett rum med lä i mitten. En skyddad plats, ett andrum i stormen.

Så är Bergagården med Bergakyrkan byggd på 1970-talet. Som en skånsk kringbyggd gård. Med lä i mitten.

På Bergagården bor det ingen. Platsen är till för varje människa som behöver en stunds vila och krafthämtning, gemenskap och stillhet. Men livet levs där ute, i vardagen. Och efter en stund i lä vandrar man ut igen. Lite gladare. Lite modigare och lite mindre ensam. Även de dagar när stormen ligger på i ens liv.

 


Lee

In Skåne there is often a strong wind. It blows hard from the sea in the west and moves in over the open, unprotected land. Throughout the centuries the four-sided farm buildings with interior courtyards have given the people of Skåne a windfree room in the middle. A sheltered place, a breathing-space in the storm.

In this way Bergagården with Berga Church was built in the 1970’s. As a traditional Skåne four-sided farm structure. With leeward sides in the middle.

No one lives on Bergagården. This place is for every person who needs a moment for repose and recuperation, for fellowship and peace. But life is lived out there, in the everyday life. And after a while in the lee you walk out again. A little happier. A little bolder and a little less lonely. Even on those days when the storm is blowing hard in your life.